2018-12-11 13:00Pressmeddelande

Existentiell Filmfestival Dalarna lyfter blicken mot framtiden

Avslutande reflektion på Existentiell Filmfestival 2018 med Jon Asp, Agneta Plejijel och moderator Alf Linderman på scenen i Mediehuset, Högskolan Dalarna. Foto: Ulrika VedholmAvslutande reflektion på Existentiell Filmfestival 2018 med Jon Asp, Agneta Pleijel och moderator Alf Linderman på scenen i Mediehuset, Högskolan Dalarna. Foto: Ulrika Vedholm

 

I april är Existentiell Filmfestival Dalarna tillbaka för sextonde gången med en ny festival. Under temat ”Du sköna nya värld?” kommer festivalens deltagare att diskutera aktuella filmer som berör människans hopp om framtiden.  Som festivalreflektörer ser vi Gellert Tamas (journalist, filmare och författare) samt Malena Janson (filmkritiker och filmvetare). Under festivalens kvällssamtal medverkar även filmregissören Gabriela Pichler (Äta sova dö, Amatörer) som kommer att berätta om sitt filmskapande.

 

Den 11–12 april 2019 går den sextonde existentiella filmfestivalen i Falun av stapeln på temat ”Du sköna nya värld?” där inbjudna gäster och publik kommer att diskutera filmer som visualiserar människans förhållningssätt till samtiden och framtiden. ”Vi vill i år fokusera på filmer som berör samtiden i brytpunkten mellan gammalt och nytt. Hur förhåller sig de filmer vi ser idag till visioner om en möjlig framtid – genom såväl ljus som mörker?” säger Stefan Björnlund, projektledare för festivalen. Festivalens två särskilda reflektörer som kommer att samla ihop tankarna kring filmer och seminarier blir journalisten och författaren Gellert Tamas samt filmvetaren och kritikern Malena Janson. Även en rad andra inbjudna gäster kommer att medverka i de olika samtalen kring festivalens filmer. Bland filmerna som visas ser vi First Reformed av Paul Schrader, Boots Rileys debutfilm Sorry to Bother You samt den svenska dokumentären Flotten i regi av Marcus Lindeen.

Existentiell Filmfestival Dalarna är filmfestivalen som sätter samtalet i fokus där allmänmänskliga och existentiella frågor diskuteras i förhållande till samhällsaktuella teman. Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.

Festivalens hemsida: www.existentiellfilmfestival.se
Facebook och Instagram

Kontakt: stefan.bjornlund@existentiellfilmfestival.se

Telefon: 070-932 28 64Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Projektledare, Existentiell Filmfestival Dalarna
Stefan Björnlund

Relaterade nyheter