2015-04-14 10:15Pressmeddelande

Samtala om film på Existentiell Filmfestival

null

Existentiell Filmfestival Dalarna sätter samtalet om film i fokus – tillsammans vill vi diskutera högaktuella ämnen och ständiga frågor kring människors vardag, existens och livsval.

Vi lever i en samtid som präglas av både politisk och ekonomisk osäkerhet där rasistiska och människofientliga partier ständigt talar om människors kostnad, aldrig om deras värde.Samtidigt ser vi många aktuella filmer som lyfter frågor om det pris människan tvingas betala för sin överlevnad, om det inre värde hon ser i sig själv och andra i henne. Terraferma, Dallas buyers club, Short term 12, Under Gottsunda, Ida, Två dagar, en natt, The bling ring och Syster är filmerna som visas under festivalens två dagar.

Bland de inbjudna gästerna för filmsamtal under festivalen möter vi Caroline Krook, Baker Karim, Niklas Orrenius, Maria Küchen, Per Wirtén, Johan Croneman, Ann Heberlein med flera.

Plats, kostnad och information

Filmfestivalen äger rum på Högskolan Dalarnas Mediehus, som ligger på gamla Dalregementet, Kaserngården 15 i Falun. Kostnad för festivalen är 1299 kr/person. I priset ingår två luncher, en middag, förmiddags- och eftermiddagskaffe under festivaldagarna och visning av åtta långfilmer, ett kortfilmsprogram, en presentation av Work in Progress samt sex seminarier med medverkande reflektörer. Ett begränsat antal platser finns till studentrabattpris 499 kr/person (heltidsstudenter har företräde).

Det maximala antalet deltagare är 180 personer. Det subventionerade och redan låga enhetspriset gör att man inte kan bryta ned priset för deltagande till endast en av dagarna. (Tips: två kan dela och gå varsin dag.) Information om olika hotellalternativ hittar du på www.du.se/existentiellfilmfestival

Fullständigt program hittar du här. Läs mer om Existentiell Filmfestival här

Har du frågor? Kontakta Magnus Sundell, programproducent Studieförbundet Bilda

Existentiell Filmfestival

Existentiell Filmfestival Dalarna arrangeras av Högskolan Dalarna, Studieförbundet Bilda, Sigtunastiftelsen, Film i Dalarna och Filmcentrum

Bild: Från den välbesökta filmfestivalen 2014. En lyckad comeback efter ett års uppehåll. Foto: Ulrika Vedholm

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.