Vara Nere

Tillsammans med den ideella föreningen Mind står Bilda bakom initiativet ”Vara nere”, som syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos unga för att rusta dem för livet. Med satsningen vill vi höja ungas kunskaper om psykisk ohälsa, inspirera till mer dialog och öka förmågan hos unga att stötta varandra. ”Vara nere” och alla dess delar har tagits fram i projektet Oss unga emellan, finansierat av Allmänna arvsfonden, som Mind och Bilda driver gemensamt september 2019-augusti 2022. ”Vara nere” består av flera delar: en webbplats där allt kunskapsmaterial är samlat, en digital kampanj som riktar sig till unga, en utbildning för ledare i ungas närhet, en podd, ett Instagramkonto och studiecirkelmaterial. I arbetet kring upplägg och form har representanter från ungdomsföreningar inom våra medlemsorganisationer varit delaktiga.

Deverthska Kulturstiftelsen och Irma och Einar Forseths kulturfond 2019

2019 års mottagare av stipendier från kulturstiftelser Deverthska Kulturstiftelsen och Irma och Einar Forseths kulturfond 1972.
Paul Tenngart tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019 för sitt imponerande arbete med boken Livsvittnet Majken Johansson. På ett känsligt och närgånget sätt analyserar han Majken Johanssons poesi, efterlämnade texter och intervjuer. Genom hennes egna ord låter han poeten, frälsningssoldaten och människan Majken Johansson själv komma till tals. Stipendiesumma: 30.000 kr
Media use
Per Nadén tilldelas stipendium ur Irma och Einar Forseths kulturfond 1972 för sin arkitektur som bär spår av experimentlusta, materialkännedom och pragmatism och där ett nära samarbete med snickare och andra hantverkare syns i byggnadernas väl genomtänkta utförande, från helhet till detalj. Stipendiesumma: 25.000 kr
Media use
Rolf Vårdstedt tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens hedersplakett 2019 för att han med sin sång skänkt tröst till sörjande på tusentals begravningar under årens lopp och ägnat så mycket av sitt liv åt att sprida sin sångarglädje.
Media use
Alexandra Ougleva tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019 för sitt stora engagemang som körledare för Frälsningsarméns barnkörer i Södertälje. Genom sitt pedagogiska, glada och spontana sätt har hon betytt mycket för både små och
Media use
Karin Svedberg tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019 för att få möjlighet att genomföra sitt planerade projekt att utforska och genom dans gestalta den centrala kristna tematiken under ett kyrkoår samt för att som koreograf och dansare kunna utveckla sitt eget skapande inom dansen i kyrkorummet. Stipendiesumma: 30.000 kr
Media use
Lisa Arvidsson tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019 för sina ikoner, en långsam, kontemplativ process i äggtempera och bladguld. Hennes inspiration är den ryskortodoxa ikonografin där de klassiska motiven har återgivits gång på gång under århundradenas lopp. Genom bilden förmedlar ikonerna kyrkans lära. Stipendiesumma: 30.000 kr
Media use
Åsa Furhagen, Edgar Mannheimer och Anders Backlund från radioprogrammet Människor och tro som uppmärksammas av Irma och Einar Forseths kulturfond 1972 som anser att programmet under många år har spelat en folkupplysande roll i en ekumenisk anda, som Einar Forseth i sin bildkonst flerfaldigt uttryckt och bokstavligen åskådliggjort i den stora gobelängen Oikumene åt Kyrkornas världsråd i Genève.
Media use