Studieförbundet Bilda


Pressmeddelanden

Artiklar om Studieförbundet Bilda

Om Studieförbundet Bilda

I Studieförbundet Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande med många olika samverkanspartners inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat. Bilda famnar bland sina nära 50 medlemsorganisationer tre olika kyrkofamiljer (den frikyrkliga, den katolska och den ortodoxa/orientaliska) och flera ekumeniska organisationer - och bedriver folkbildning med kristen livsåskådning som grund.

Vår vision är ”Tillsammans bildar vi för livet”. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, att få uttrycka sig och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor. Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet.

Studieförbundet, med drygt 14 000 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, är organiserat i sex regioner och tre profilområden. De tre profilområdena speglar Bildas kärnverksamhet: Kyrka, Samhälle och Kultur. Inom verksamheten finns också två kompetensområden, Möten i Jerusalem och Ledarutveckling.

Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund
Christina Wessman
Kommunikatör Bilda Sydöst
Christina Wessman
Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län
Maria Gilljam
Kommunikatör, Bilda Öst
Maria Gilljam
Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län
Ulrika Vedholm
Kommunikatör, Bilda Mitt
Ulrika Vedholm
Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner)
Kommunikatör, Bilda Nord
Jakob Jonsson Ollander
Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner)
Ulrika Ölund
Kommunikatör, Bildas förbundskansli
Ulrika Ölund
Fredrik Wallstedt
Kommunikatör, Bildas förbundskansli
Fredrik Wallstedt
Maria Henriksson, föräldraledig
Kommunikatör, Bildas förbundskansli
Maria Henriksson, föräldraledig
Kristin Lundström
Kommunikatör, Bilda Svealand
Kristin Lundström
Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län