2023-09-06 06:51Pressmeddelande

Bygg vänskap genom familjeupplevelser

Fyra barn som sträcker händerna i luften.

Familjekompis sammanför familjer med olika bakgrund under avslappnade former. Genom upplevelser med skratt och lek kan förståelse och varm vänskap växa, över en fika, i lekparken, eller under en enkel middag. Nu erbjuds Familjekompis i Jönköping!

Familjekompis är ett integrationsprojekt inom Studieförbundet Bilda och finns på 45 platser i Sverige. Med projektmedel från Länsstyrelsen har Bilda och Jönköpings kommun startat igång integrationsprojektet Familjekompis.

- Det känns fantastiskt roligt att vi nu också kan erbjuda Familjekompis här i Jönköping. Vi har redan matchat en handfull familjer och fler är på gång. I andra städer har det fallit väldigt väl ut och deltagare beskriver att de har fått vänner för livet, berättar Anna Ström, projektledare för Familjekompis på Studieförbundet Bilda Sydöst.

Familjer som är nya i Sverige matchas ihop med familjer som har bott här länge. Efter en första familjeträff, som Bilda anordnar, väljer familjerna själva hur, var och när de ska träffas igen och fortsätta att lära känna varandra. Alla familjekonstellationer är välkomna att anmäla sig. Man behöver inga förkunskaper. Det räcker att man är öppen för att testa att lära känna en ny familj

- Att skapa relationer genom Familjekompis minskar utanförskapet och ökar innanförskapet. Det ger skyddsfaktorer som minskar psykisk ohälsa bland annat genom att bli del av ett sammanhang. Att komma till ett nytt land är svårt och för att bli del av ett samhälle behöver man ett nätverk. Dessutom är det oerhört berikande även för de etablerade familjerna. Det här är integration ”på riktigt” avslutar Anna.

 

Är man intresserad av att bli en del av Familjekompis kan man läsa mer på www.familjekompis.nu eller kontakta projektledare Anna Ström, 072-545 93 70
anna.strom@bilda.nu

 

Film om Familjekompis

Om Familjekompis
Idén till Familjekompis uppkom i Örebro 2017, inspirerat av Studieförbundet Bildas satsning Kulturkompis, ett projekt där personer som är nya i Sverige matchas med personer som är etablerade i Sverige för gemensamma upplevelser som bygger både vänskap och ny kunskap.

Familjekompis drivs av Studieförbundet Bilda, ett av tio studieförbund i Sverige som arbetar med folkbildning. Modellen för Familjekompis, att skapa förutsättningar för människor att mötas, knyta nya kontakter, dela erfarenheter och lära sig nytt genom gemensamma upplevelser, bygger på den svenska folkbildningsmodellen. Begreppet folkbildning är svårt att översätta till andra språk. Det handlar om att folk lär sig nya saker men inte genom undervisning i ett klassrum. Folkbildning ska alltid vara fri och frivillig och är ett demokratiskt sätt att lära sig nytt av och med varandra.

Folkbildning spelar en viktig roll i att Sverige ska bidra till att nå FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Vi är glada över att Familjekompis kan bidra till att uppnå målen.

 

För mer information
Kontakta:

Anna Ström
anna.strom@bilda.nu
072-545 93 70


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Projektledare Familjekompis
Anna Ström