2023-10-10 12:56Pressmeddelande

Krig eller Fred – hur väljer man väg när världen rasar?

en jordglob som blivit beskjuten

Samtidsdialogen, en dygnskonferens på Södra Vätterbygdens Folkhögskola 20 - 21 oktober

För andra gången arrangerar Immanuelskyrkan, Södra Vätterbygdens Folkhögskola och Studieförbundet Bilda konferensen Samtidsdialogen i Jönköping. Höstens tema är: Krig eller fred – hur väljer man väg när världen rasar?

Sverige står på tröskeln till Nato. Krig rasar på flera ställen på vår jord, även i vår närhet i Ukraina och nu också i Israel och Palestina. Upprustningen av militära medel ökar markant. Tonläget är förändrat.

Är det rätt att ta till vapen? Hur hanterar vi stora konflikter? Finns det andra sätt? Hur kan man tänka som kristen?

Under ett dygn får vi ta del av föreläsningar, men framför allt får vi samtala med varandra och försöka navigera i svåra frågor.

Denna konferens passar för dig som funderar på mönstringen till det militära, för dig som bär på övertygelser om pacifism, för dig som bär vapen inom militären, för dig som är oroad och intresserad av vårt land och vår värld. Vi önskar spegla flera sätt att tänka och ger plats för samtalen.

Vi kan nu presentera våra kunniga och intressanta föreläsare för konferensen.

  • Isak Svensson, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.
  • Igge Alenius, militärpastor på Eksjö garnison med Ing 2 och Swedec och präst i Svenska kyrkan Eksjö.
  • Jenny Svanberg, Senior Advisor på den internationella fredsorganisationen Life & Peace Institute och har 20 års erfarenhet av att arbeta med fredsfrågor. Jenny Svanberg har bland annat studerat utvecklingsstudier och historia vid School of Oriental and African Studies, University of London, samt freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet. 


Kom och var med och gör detta till ett fantastiskt dygn.
Anmäl dig senast 15 oktober på: https://www.svf.fhsk.se/utbildning/samtidsdialogen/

För mer information kontakta:
Daniel Wramhult
0725-01 54 54
daniel@immanuelskyrkan.com

Anders Georgsson
0707-60 41 50.
anders.georgsson@svf.fhsk.se


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Christina Wessman
Kommunikatör Bilda Sydöst
Christina Wessman
Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län
Mattias Ingeson
Regionchef Bilda Sydöst
Mattias Ingeson