2023-11-11 18:30Pressmeddelande

Eisho George tilldelas Bildas folkbildningspris 2023

Eisho George sitter ner och spelar dragspel.Eisho George spelar dragspel

Musikern och cirkelledaren Eisho George tilldelas Studieförbundet Bildas folkbildningspris 2023 för sitt fleråriga ideella engagemang inom orientalisk musik. Som musiker och cirkelledare har han varit en drivande kraft i att föra samman orientalisk musik med svensk folkbildning.

På senare år har hans drivkraft bestått i att skapa en mjukare framtoning av de orientaliska tongångarna, detta för att överbrygga västerländsk och orientalisk musik i en förhoppning att de kan komma att uppskattas av en större målgrupp på gemensamma musikarenor.

Juryns motivering: För sitt fleråriga ideella engagemang i Bildas verksamhet inom orientalisk musik. Eisho har på ett tydligt sätt knutit samman orientalisk musik och svensk folkbildning. Det som började som ett engagemang som ledare för det egna bandet har utvecklats till ett större uppdrag som bidragit till att många musiker och band inom orientalisk musik har fått möjlighet att mötas och utvecklas genom Bilda. Med sin erfarenhet och breda kontaktnät har han blivit en ambassadör för folkbildning bland musiker som tidigare inte haft kontakt med något studieförbund.

Övriga nominerade:

Lotta Pettersson nomineras för mångårigt engagemang, lyhörd pedagogik och stor kreativitet i folkbildningens tjänst. Under ett flertal år har Lotta varit cirkelledare inom hantverk hos Bilda Svealand. Hon har varit med och utvecklat flera koncept och material med fokus på hantverk, återbruk och mötet mellan nya människor där skapandet står i fokus. Lotta möter människor där de är och inspirerar dem att upptäcka och bilda sig. Förutom egna studiecirklar har hon gjort många församlingsbesök, funnits på bibliotek och lett kurser.

Persia Tajik nomineras för sitt driv och passion som gjort att hon på kort tid har skapat ett helt nytt koncept för älskare av K-pop, K-drama och annan sydkoreansk kultur i Malmö. Hallyu House är ett brett koncept som fokuserar på gemenskap, inkludering och familjekänsla. Persia har sin bakgrund som dansare och ville ge fler möjlighet att uppleva sydkoreansk kultur och K-pop. Persia har satt sin egen prägel på Hallyu House och K-pop tillsammans med sin dansgrupp och Bilda i Malmö. 

Om Bildas folkbildningspris

Studieförbundet Bilda instiftade priset 2021 för att uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning. 

Kriterier för Bildas folkbildningspris

• En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet.   

• En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller varit nyskapande i att bedriva folkbildning.   

• En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former.   

• Ideella och arvoderade ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda. 

 

 

 

 


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund

Relaterade länkar