2023-08-23 07:30Pressmeddelande

Bildas folkbildningspris 2023

De tre nominerade står på scenen under Dagengalan i pingstkyrkan Arken i Värnamo. Från vänster: Yordanos Ghebre, Peder Claesson, Leif Nilsson. Nominerade till Bildas folkbildningspris 2022 på Dagengalan. Från vänster: Yordanos Ghebre, Peder Claesson, Leif Nilsson.

 

 

Studieförbundet Bilda vill lyfta de eldsjälar som lägger sin tid, engagemang och fokus på att sprida sitt intresse till andra, för att skapa delaktighet, kunskap och gemenskap i vår folkbildningsverksamhet. Därför delar Bilda varje år ut Bildas folkbildningspris.  

 

Priset delas ut för tredje gången och ska uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning. 

 

 I våra studiecirklar möts dagligen många människor för att söka kunskap, lära och dela erfarenheter tillsammans. Här skapas möten och samtal som ger människor meningsfullhet och värde. Cirkelledarens uppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för gruppen att mötas och lära tillsammans. Därför är det så värdefullt att få uppmärksamma några av våra fantastiska cirkelledare på det här sättet, säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor på Studieförbundet Bilda. 

 

För tredje året i rad delar Bilda ut Bildas folkbildningspris i ett samarbete med tidningen Dagen på Dagengalan. Årets Dagengala äger rum den 11 november i Frihamnskyrkan, Göteborg.  

 

Kriterier 

 

  • En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. 
  • En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller varit nyskapande i att bedriva folkbildning. 
  • En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former. 
  • Arvoderade ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda.

De tre nominerade kandidaterna väljs ut av en jury med representanter från Bilda och Dagen som också utser en vinnare bland de tre nominerade. 

 

 


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund