2022-11-16 06:00Pressmeddelande

Leif Nilsson från Jönköping nominerad till Bildas folkbildningspris

Leif Nilsson, nominerad till Bildas folkbildningspris 2022Nominerad till Bildas folkbildningspris 2022

Studieförbundet Bilda har utsett Leif Nilsson från Jönköping som en av tre nominerade till Bildas folkbildningspris som delas ut under Dagengalan i Värnamo 19 november.

Leif Nilsson har blivit nominerad för sitt outtröttliga engagemang och betydelse för det folkbildningsarbete som görs i form av Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan i Jönköping, i samverkan med Bilda. Hit bjuds kända och okända gäster in för att bidra i dialog kring samhälle, kultur och teologi.

Leif Nilsson har under många års tid var den drivande kraften bakom dessa kvällar som genomförs ett tiotal gånger varje år med ett stort antal besökare vid varje tillfälle.

Samhällsdialogen lyfter angelägna frågor i vår tid, där kyrkans miljö bildar fond för samtalen. Leif förkroppsligar verkligen folkbildningen när han formar denna mötesplats för reflektion och delande.

Priset ska uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.

De övriga nominerade är:

Peder Claesson – Säter För sitt arbete med att starta ett brassband i Säter där nybörjare och nygamla musiker får möjlighet att mötas och skapa musik över generationsgränserna.

Yordanos Ghebre – Stockholm För hennes insatser som cirkelledare och förmåga att inspirera och uppmuntra andra kvinnor till ideellt engagemang i församling, förening och samhälle.

Vinnaren presenteras på Dagengalan i Värnamo den 19 november 2022. Bildas folkbildningspris delas ut för andra året och ska uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund