2022-11-10 07:00Pressmeddelande

Nominerade till Bildas folkbildningspris 2022

Illustration: en person klättrar upp för en stege ovan molnen  och tänder en stjärna på himlenStudieförbundet Bilda delar ut Bildas folkbildningspris på Dagengalan i Värnamo 19 november 2022

Studieförbundet Bilda har utsett tre nominerade till Bildas folkbildningspris. De nominerade är Yordanos Ghebre, Leif Nilsson och Peder Claesson, alla tre cirkelledare i Bildas verksamhet. De har på olika sätt visat stort engagemang som folkbildare.

Vinnaren presenteras på Dagengalan i Värnamo den 19 november 2022. Bildas folkbildningspris delas ut för andra året och ska uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.   

– Med det här priset vill vi uppmärksamma de människor som bidrar till att skapa mötesplatser, gemenskap och möjligheter för bildning och kultur. Vi vill lyfta fram eldsjälar som ger människor utrymme att odla sin kreativitet och som gör att delaktighet och medbestämmande i samhället ökar, säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor på Studieförbundet Bilda. 

De nominerade

Yordanos Ghebre
Juryns motivering: För hennes insatser som cirkelledare och förmåga att inspirera och uppmuntra andra kvinnor till ideellt engagemang i församling, förening och samhälle. Som cirkelledare och kontaktperson i Eritreanska ortodoxa kyrkan och Eritreanska kvinnoföreningen i Bilda Öst är Yordanos en förebild för många eritreanska kvinnor och en eldsjäl som brinner för varje individs utveckling. Under pandemin har hon haft en avgörande betydelse för att digitalisera folkbildningsverksamheten i församlingen och gjort den tillgänglig för många utsatta grupper.

Leif Nilsson
Juryns motivering: För hans outtröttliga engagemang och betydelse för det folkbildningsarbete som görs i form av Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan i Jönköping, i samverkan med Bilda. Hit bjuds kända och okända gäster in för att bidra i dialog kring samhälle, kultur och teologi. Leif Nilsson har under många års tid varit den drivande kraften bakom dessa kvällar som genomförs ett tiotal gånger varje år med ett stort antal besökare vid varje tillfälle. Samhällsdialogen lyfter angelägna frågor i vår tid, där kyrkans miljö bildar fond för samtalen. Leif förkroppsligar verkligen folkbildningen när han formar denna mötesplats för reflektion och delande.

Peder Claesson
Juryns motivering: För sitt arbete med att starta ett brassband i Säter där nybörjare och nygamla musiker får möjlighet att mötas och skapa musik över generationsgränserna. Efter att ha varit aktiv musiker inom brassmusiken i Dalarna under många år är han en av initiativtagarna till orkestern där han nu tagit steget till att bli ledare. Bandet består av ett 30 personer i åldrarna 6 till 81 år. De flesta har aldrig tidigare spelat något instrument och en del har plockat upp sitt musicerande efter många års paus. Nu spelar de tillsammans varje vecka och har både haft konserter och spelat på gudstjänster. Brassbandet har på olika sätt stärkt deltagarna och har haft stor betydelse för Elimförsamlingen i Säter.

Kriterier för Bildas folkbildningspris

  • En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet.   
  • En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller varit nyskapande i att bedriva folkbildning.   
  • En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former.   
  • Ideella och arvoderade ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda. Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund