2022-11-21 11:46Pressmeddelande

Leif Nilsson från Jönköping tilldelas Bildas folkbildningspris 2022

De tre nominerade står på scenen under Dagengalan i pingstkyrkan Arken i Värnamo. Från vänster: Yordanos Ghebre, Peder Claesson, Leif Nilsson. Nominerade till Bildas folkbildningspris 2022 på Dagengalan. Från vänster: Yordanos Ghebre, Peder Claesson, Leif Nilsson.

Leif Nilsson, cirkelledare i Jönköping, tilldelas Bildas folkbildningspris för sitt outtröttliga engagemang och betydelse för det folkbildningsarbete som görs i form av Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan i Jönköping, i samverkan med Studieförbundet Bilda. Hit bjuds kända och okända gäster in för att bidra i dialog kring samhälle, kultur och teologi.

Leif Nilsson har under många års tid var den drivande kraften bakom dessa kvällar som genomförs ett tiotal gånger varje år med ett stort antal besökare vid varje tillfälle. Samhällsdialogen lyfter angelägna frågor i vår tid, där kyrkans miljö bildar fond för samtalen. Leif förkroppsligar verkligen folkbildningen när han formar denna mötesplats för reflektion och delande.

Juryns motivering: För hans outtröttliga engagemang och betydelse för det folkbildningsarbete som görs i form av Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan i Jönköping, i samverkan med Bilda. Hit bjuds kända och okända gäster in för att bidra i dialog kring samhälle, kultur och teologi. Leif Nilsson har under många års tid var den drivande kraften bakom dessa kvällar som genomförs ett tiotal gånger varje år med ett stort antal besökare vid varje tillfälle. Samhällsdialogen lyfter angelägna frågor i vår tid, där kyrkans miljö bildar fond för samtalen. Leif förkroppsligar verkligen folkbildningen när han formar denna mötesplats för reflektion och delande.

Priset instiftades förra året och delades ut för andra gången i år, i samband med Dagengalan i Arken, Värnamo den 19 november.

- Med det här priset vill vi uppmärksamma de människor som bidrar till att skapa mötesplatser, gemenskap och möjligheter för bildning och kultur. Vi vill lyfta fram eldsjälarna som skapar förutsättningar för människor att tillsammans söka kunskap, skapa fritt och utvecklas och forma samhället, säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.  

De övriga nominerade var:

Peder Claesson – Säter För sitt arbete med att starta ett brassband i Säter där nybörjare och nygamla musiker får möjlighet att mötas och skapa musik över generationsgränserna.

Yordanos Ghebre – Stockholm För hennes insatser som cirkelledare och förmåga att inspirera och uppmuntra andra kvinnor till ideellt engagemang i församling, förening och samhälle.

Kriterier för Bildas folkbildningspris

 En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet.   

• En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller  varit nyskapande i att bedriva folkbildning.   

• En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former.   

• Ideella och arvoderade ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda. 

 

 

 

 

 Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund