2022-11-15 07:48Pressmeddelande

Peder Claesson från Säter nominerad till Bildas folkbildningspris

Peder Claesson, nominerad till Bildas folkbildningspris 2022Nominerad till Bildas folkbildningspris 2022

Studieförbundet Bilda har utsett Peder Claesson från Säter som en av tre nominerade till Bildas folkbildningspris som delas ut under Dagengalan i Värnamo 19 november.

Peder Claesson har nominerats för sitt arbete med att starta ett brassband i Säter där nybörjare och nygamla musiker får möjlighet att mötas och skapa musik över generationsgränserna.

Efter att ha varit aktiv musiker inom brassmusiken i Dalarna under många år är han en av initiativtagarna till orkestern där han nu tagit steget till att bli ledare.

Bandet består av ett 30 personer i åldrarna 6 till 81 år. De flesta har aldrig tidigare spelat något instrument och en del har plockat upp sitt musicerande efter många års paus. Nu spelar de tillsammans varje vecka och har både haft konserter och spelat på gudstjänster.

Brassbandet har på olika sätt stärkt deltagarna och har haft stor betydelse för Elimförsamlingen i Säter.

Priset ska uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.

De övriga nominerade är:

Leif Nilsson – Jönköping För hans outtröttliga engagemang och betydelse för det folkbildningsarbete som görs i form av Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan i Jönköping.

Yordanos Ghebre – Stockholm För hennes insatser som cirkelledare och förmåga att inspirera och uppmuntra andra kvinnor till ideellt engagemang i församling, förening och samhälle.

Vinnaren presenteras på Dagengalan i Värnamo den 19 november 2022. Bildas folkbildningspris delas ut för andra året och ska uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund