2023-10-11 06:00Pressmeddelande

ICKEVÅLD 2023 - BYGG STRATEGI!

Rosa bakgrund med röda och blå vågor. Logotyp för Ickevåld 2023 i mitten i röd text

"I krisernas tid krävs nya sätt att organisera sig. Ett demokratiskt, öppet och hållbart samhälle kräver rörelser som är konstruktiva, kreativa och målinriktade! Genom att stärka vår kompetens inom ickevåld kan vi föra en kamp där mål och medel går ihop – där vi gör motstånd mot våld, förtryck och orättvisor med metoder som är ickevåldsliga, inkluderande och rättvisa!" - Kristoffer Fredriksson, Samordnare för Ickevåld 2023 tillika verksamhetsutvecklare på Bilda

Ickevåld 2023 är den fjärde årliga mötesplatsen för aktivister, forskare och rörelser som väljer att STÅ UPP -  STÅ EMOT - STÄLLA OM för en värld som lokalt och globalt är genomsyrad av fred och rättvisa, fri från våld och formad av hållbara sätt att leva.

Ickevåld 2023 arrangeras den 20-22 oktober i Ubmeje/Umeå, på Kulturhuset Klossen och Umeå Universitet. Programmet innehåller input från aktuell forskning och en bredd av förändringsrörelser. Det bygger också i hög grad på utbytet mellan deltagarna, genom workshops och andra upplägg, med inriktning på hur vi som rörelser och samhällsengagerade individer kan agera för att nå fram till våra mål att skapa positiv samhällsförändring.

Se www.ickevald.nu för mer information.

ICKEVÅLD SOM MOTSTÅND OCH KONSTRUKTIV KRITIK
Inledande offentligt seminarium.  I en tid av militarisering, autokratisering, resurs- och miljökris finns ett behov att uppmärksamma utmaningar och möjligheter med ickevåld som motstånd och konstruktivt program för en annan värld.

Ett samtal mellan forskare och aktivister som varit aktiva för social förändring internationellt, i Sápmi och Sverige. Medverkande Bl.a. Agnes Hellström, Christine Bylund, Tor Tourda och Stellan Vinthagen.

SPÅR 1: ALTERNATIV TILL MILITARISERING
Om militariseringens och den hårda politikens dilemman, och dess alternativ, med bl.a. Manel Rodrick, Nicolas Lunabba och Malin Nilsson.

SPÅR 2: KLIMAT, HÅLLBARHET, RÄTTVISA
Om möjligheterna att verka för en rättvis omställning i Sápmi, Sverige och världen, med bl.a. Arne Müller, Matti Blind Berg och Elena Martinez.

SPÅR 3: SAMSKAPANDE AKTIVISM I EN AUKTORITÄR TID
Om hur vi bygger rörelser som främjar  främjar rättvisa och delaktighet i en tid när fascistiska, auktoritära, rasistiska och misogyna rörelser vinner mark i det offentliga samtalet och ökar sitt inflytande politiskt.

För program och anmälan se www.ickevald.nu/program

KONTAKT:
Kristoffer Fredriksson, Studieförbundet Bilda, 090 14 22 05 | info@ickevald.nu
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/563784882609528
Instagram: @ickevald
Hemsida: www.ickevald.nu

Ta del av sändningar från tidigare arrangemang via: www.facebook.com/ickevaldsforum/live 

Arrangörer: 
Studieförbundet Bilda, Kristna fredsrörelsen, Another Development Foundation och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.

Samarbetspartners: 
Såhkie Umeå sameförening, Várdduo - Centrum för samisk forskning och Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd och Härnösands folkhögskolaOm Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Kristoffer Fredriksson
Verksamhetsutvecklare, Bilda Nord
Kristoffer Fredriksson
Johanna Blom
Kommunikatör, Bilda Nord
Johanna Blom
Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner)