2017-12-27 08:15Pressmeddelande

Existentiell Filmfestival Dalarna 2018 bjuder på möjligheten till ett annat liv

null

I april är Existentiell Filmfestival Dalarna tillbaka för femtonde gången med en ny festival. Under temat ”Ett annat liv” kommer festivalens deltagare att diskutera aktuella filmer om människans strävan efter att få välja sitt eget liv. Som festivalreflektörer ser vi Agneta Pleijel (författare och litteraturkritiker) samt Jon Asp (filmkritiker och filmvetare). Under festivalens middagssamtal medverkar även skådespelaren Reine Brynolfsson som kommer att berätta om sin mångåriga film- och teaterkarriär.

Den 12 – 13 april 2018 går den femtonde existentiella filmfestivalen i Falun av stapeln på temat ”Ett annat liv” där inbjudna gäster och publik kommer att diskutera filmens relation till människans möjligheter och begränsningar till att välja ett eget liv. ”I år väljer vi att lyfta fram filmer som ställer frågor kring vår möjliga frihet att söka ett annat liv och vilka val som egentligen finns tillgängliga när det gäller existentiell längtan såväl som strävan efter gemenskap ” menar Stefan Björnlund, projektledare för festivalen. Festivalens två reflektörer som kommer att samla ihop tankarna kring filmer och seminarier blir författaren Agneta Pleijel samt filmkritikern Jon Asp. Bland filmerna som visas ser vi Sameblod av Amanda Kernell, Jens Assurs Korparna samt dokumentären I am not your negro i regi av Raoul Peck.

Existentiell Filmfestival Dalarna är filmfestivalen som sätter samtalet i fokus där både allmänmänskliga och existentiella frågor diskuteras i förhållande till samhällsaktuella teman. Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.

Kontakt: Stefan Björnlund projektledare Existentiell Filmfestival Dalarna 

stefan.bjornlund@existentiellfilmfestival.se

Telefon: 070 932 28 64

https://www.existentiellfilmfestival.se
https://www.facebook.com/ExistentiellFilmfestival
https://www.instagram.com/existentiellfilmfestival

Existentiell Filmfestival Dalarna har arrangerats sedan 2003 av Studieförbundet BildaHögskolan DalarnaSigtunastiftelsen och Film i Dalarna.

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.