2019-01-10 09:29Pressmeddelande

Antje Jackélen, Stina Oscarson och Björn Wiman till Existentiell Filmfestival

Medverkande på Existentiell Filmfestival 2019 är bland andra ärkebiskop Antje Jackélen, dramatikern Stina Oscarson och kulturjournalisten Björn Wiman. Medverkande på Existentiell Filmfestival 2019 är bland andra ärkebiskop Antje Jackélen, dramatikern Stina Oscarson och kulturjournalisten Björn Wiman.

I april är Existentiell Filmfestival Dalarna tillbaka för sextonde gången med en ny festival. Under temat ”Du sköna nya värld?” kommer festivalens deltagare att diskutera aktuella filmer som berör människans hopp om framtiden. Medverkande på festivalen är bland andra ärkebiskop Antje Jackélen, dramatikern Stina Oscarson och kulturjournalisten Björn Wiman. Som festivalreflektörer ser vi Gellert Tamas (journalist, filmare och författare) och Malena Janson (filmkritiker och filmvetare).

Den 11–12 april 2019 går den sextonde existentiella filmfestivalen i Falun av stapeln på temat ”Du sköna nya värld?” där inbjudna gäster och publik kommer att diskutera filmer som visualiserar människans förhållningssätt till samtiden och framtiden. Bland filmerna som visas ser vi den kritikerrosade Shoplifters av Hirokazu Kore-eda,  First Reformed av Paul Schrader samt den bioaktuella Uppenbarelsen av Xavier Giannoli.

- Vi vill i år fokusera på filmer som berör samtiden i brytpunkten mellan gammalt och nytt. Hur förhåller sig de filmer vi ser idag till visioner om en möjlig framtid – genom såväl ljus som mörker?, säger Stefan Björnlund, projektledare för festivalen.

Under festivalens kvällssamtal medverkar även filmregissören Gabriela Pichler (Äta sova döAmatörer) som kommer att berätta om sitt filmskapande. Även en rad andra inbjudna gäster kommer att medverka i de olika samtalen kring festivalens filmer.  

Anmälan till festivalen öppnar den 10 januari 2019.

Existentiell Filmfestival Dalarna är filmfestivalen som sätter samtalet i fokus där allmänmänskliga och existentiella frågor diskuteras i förhållande till samhällsaktuella teman. Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.

Festivalens webb: www.existentiellfilmfestival.se
Facebook
 och Instagram

Kontaktstefan.bjornlund@existentiellfilmfestival.se
Telefon: 070-932 28 64Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Projektledare, Existentiell Filmfestival Dalarna
Stefan Björnlund

Relaterade nyheter