2023-06-22 10:25Pressmeddelande

Studieförbundet Bilda i Almedalen 2023 – om livet och politiken  

NewmanBildascenen i Almedalen.jpg

Studieförbundet Bilda är för tionde året med och arrangerar och medarrangerar ett stort antal seminarier under Almedalsveckan, med ett tydligt fokus på möten, dialog och samtal. I år har vi inte mindre än två ministrar på scenen, socialminister Jakob Forssmed (KD) och justitieminister Gunnar Strömmer (M). 

Tillsammans med bland andra Newmaninstitutet arrangerar Bilda seminarier på Newman/Bildascenen i Katolska kyrkans trädgård.  Almedalsveckan pågår i år under fyra heldagar - onsdag 28 juni till lördag 1 juli, med invigning tisdag 27 juni. Utöver seminarierna på Newman/Bildascenen anordnar Equmeniakyrkan, Diakonia med flera lika många seminarier och samtal i Vårdklockans kyrka i samarbete med Bilda. 

 

Vi vill lyfta de existentiella frågorna... 

Huvudinriktningen för Bildas medverkan i Almedalen är fördjupande samtal kring aktuella samhällsfrågor med existentiella ingångar. Med vårt deltagande i Almedalen vill vi bidra till att livstolkning och existentiella frågor tydligare tar plats i det offentliga samtalet.  

 

– Almedalsveckan är en viktig mötesplats för civilsamhället. Som studieförbund är vi främst här för att hjälpa våra medlemsorganisationer och andra samverkansparter till meningsfulla och bildande möten i olika arrangemang. Den röda tråden är reflekterande samtal kring aktuella samhällsfrågor utifrån existentiella perspektiv. Fokuset är samtal, inte debatt, säger Magnus Sundell, programproducent på Studieförbundet Bilda. 

 

…och förbättra den existentiella hälsan 

Studieförbundet Bilda kommer som andra programpunkt på onsdagen lyfta Välfärd med skavsår – hur förbättrar vi vår existentiella hälsa?. Existentiell hälsa är ett ämne som slår an på en av Bildas sju långsiktiga verksamhetsinriktningar. Sällan har vi haft det så bra som i dagens Sverige, ändå möter oss rubriker om den ökade ohälsan. Vad beror detta på? Vad menar vi med hälsa och går den att påverka? Ett samtal om den tredje hälsorevolutionen WHO efterfrågar – den existentiella hälsan – och dess betydelse för individ och samhälle.  

 

Jobbstart för ett hållbart arbetsliv 

Ett annat samtal som Bilda är med och arrangerar handlar om Att känna sig delaktig i samhället – inkludering och innovation för ett hållbart arbetsliv. Bilda har i dagsläget de yrkesförberedande studiecirklarna städstart, köksstart, solklart och vårdstart som en yrkesförberedande insats för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tillsammans bildar de konceptet Jobbstart. Samtalet belyser att integration och inkludering får människor att känna sig behövda och delaktiga i samhället. Och tillsammans vill vi svara på frågan: Hur bidrar insatserna till inkludering och ett hållbart arbetsliv? 

 

Kan musiken förebygga brott? 

Programpunkten ”Röster inifrån – sångens och musikens betydelse inom kriminalvården tar även den upp det existentiella dilemmat: Vad gör det med en människa att vara frihetsberövad. Hur är det att vara mamma och fängslad och varför är det mer stigmatiserat för kvinnor att vara fängslade än män. Behövs kultur på fängelser; vad kan sången och att hitta sin röst betyda? 

 

Klimatkrisen vi alla förhåller oss till  

En mycket viktig programpunkt i årets medverkande är “Från tro till handling – religionerna, jorden och klimatkrisen”. Vi alla måste förhålla oss till klimatkrisen oavsett hur vi väljer att göra det och ibland sägs det att klimatfrågan är en existentiell eller rentav andlig fråga. Kan den därmed också vara en religiös fråga? Vad har de olika religionerna för syn på människans plats på jorden och i ekosystemet? Vi vill prata om vilken roll de religiösa samfunden kan spela när det gäller klimatkrisen. 

 

Kan AI påverka vår identitet 

Vi kommer också ta upp det högaktuella ämnet AI. Hur AI kan förbättra och underlätta vår vardag vet vi men även att utvecklingen väcker stor oro. Hur kan AI påverka vår identitet, vår roll och våra relationer.  

 

Bildas samarbetspartners 

Equmeniakyrkan, Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Sociala Missionen, Svenska Missionsrådet, Betaniastiftelsen, Räddningsmissionen, Sveriges kristna ungdomsrörelser (SKUR) med flera. 

 

Se hela Bildas program i Almedalen 2022:  

 

Alla evenemang i programmet är kostnadsfria och öppna för alla.

 

Se seminarier live i efterhand:  

 

En stor del av seminarierna kan ses på Almedalsveckan Play https://almedalsveckanplay.info/ 

 

Seminarierna på Newman/Bildascenen sänds live på denna sida och kan ses i efterhand på vår Youtube-kanal. https://www.youtube.com/studieforbundetbilda 

 

En del av seminarierna i Vårdklockans kyrka kan ses på Equmeniakyrkan - en kyrka för hela livetOm Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Magnus Sundell
Programproducent, förbundskansliet
Magnus Sundell