2022-06-29 09:11Pressmeddelande

Bilda i Almedalen 2022 – om bland annat folkbildningens framtid  

Publiken är fångad på bild när de står och sitter med ryggarna mot kameran, framför Newman/Bildascenen. Newman/Bildascenen i Almedalen

Studieförbundet Bilda arrangerar och medarrangerar ett stort antal seminarier under Almedalsveckan, med huvudinriktning på fördjupade samtal kring aktuella samhällsfrågor med existentiella ingångar. Vi lyfter bland annat frågan om vad kultur och folkbildning betyder för samhället och demokratin liksom kulturens roll för existentiell hälsa. Behovet av folkbildning ökar, men hur ser framtidens folkbildning ut? Det blir även samtal om ungas psykiska ohälsa och kraften av att gå samman och att kombinera folkbildningstradition med innovativa redskap. 

Tillsammans med bland andra Newmaninstitutet arrangerar Bilda 17 seminarier på Newman/Bildascenen i Katolska kyrkans trädgård, måndag 4 – onsdag 6 juli. Utöver seminarierna på Newman/Bildascenen anordnar Equmeniakyrkan, Diakonia med flera lika många seminarier och samtal i Vårdklockans kyrka i samarbete med Studieförbundet Bilda. 

–  Efter två års uppehåll är jag glad att vi är tillbaka i Almedalen med en mötesplats och ett program som ger tillfälle till fördjupade samtal kring många viktiga samhälls- och livsfrågor. Det är också ett tillfälle för oss att lyfta folkbildningen i sig och hur vi kan möta behovet av bildnings- och kulturverksamhet, inte bara nu utan också i framtiden, säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor Studieförbundet Bilda. 

Bildas medverkan på Almedalen 2022 är den nionde i ordningen sedan första gången år 2012. Utgångspunkten för programmet har alltid varit att bidra med möten och samtal kring livet och politiken tillsammans med medlemsorganisationer och samverkansparter. Ett viktigt syfte med Bildas deltagande i Almedalen och andra större arrangemang är att bidra till att livstolkning och existentiella frågor tydligare tar plats i det offentliga samtalet. Årets medverkan sammanfaller med att Bilda fyller 75 år som studieförbund. 

– Det program vi tillsammans med våra samarbetspartner presenterar bjuder in till reflektion kring flera av samtidens stora frågor – som människosyn, yttrandefrihet, inkludering, demokrati, psykisk ohälsa, vårt behov av andlighet och hur vi ska kunna möta det ökande våldet, säger Magnus Sundell, programproducent Studieförbundet Bilda. 

Bildas samarbetspartner kring programmet i Almedalen är:  Erikshjälpen, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Mind, Newmaninstitutet, Sveriges Kristna Råd, Tidskriften Signum, Sociala Missionen, Sveriges Kristna Ungdomsråd. 

Alla evenemang i programmet är kostnadsfria och öppna för alla. 

 

 Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund
Magnus Sundell
Programproducent, förbundskansliet
Magnus Sundell