2018-06-14 10:36Pressmeddelande

Studieförbundet Bilda i Almedalen 2018

null

Under Almedalsveckan har Studieförbundet Bilda fokus på fördjupande samtal kring olika samhällsfrågor med existentiella ingångar. Tillsammans med bland andra Newmaninstitutet arrangerar och medarrangerar Bilda 28 seminarier på Newman/Bildascenen i Katolska kyrkans trädgård, måndag 2 – torsdag 5 juli. Det blir samtal om bland annat folkbildning och demokrati, digital delaktighet, mångfald och mänskliga rättigheter, tro och religion och existentiell hälsa.

Utöver ett omfattande program på Newman/Bildascenen är Bilda medarrangör till ett 20-tal seminarier i Vårdklockans kyrka tillsammans med bland andra Equmeniakyrkan och Diakonia, söndag 1 juli – torsdag 5 juli. Traditionsenligt blir det även musikinslag, bland annat en så kallad diasert – dialog och konsert i ett – med americanaduon Good Harvest.

–  Vi har under flera års tid stärkt vår närvaro i Almedalen och i år är vi engagerade i fler seminarier och kulturarrangemang än någonsin. Samtidigt som vi välkomnar alla som är på plats till scenerna i Katolska kyrkans trädgård och Vårdklockans kyrka, satsar vi i år lite extra på att genom webbsändningar tillgängliggöra vårt program för dem som befinner sig någon annanstans än i Visby, säger Magnus Sundell, programproducent, Studieförbundet Bilda.

En angelägen fråga för Bilda är att stärka demokratin. Digitaliseringen skapar nya möjligheter till social sammanhållning, demokratisk delaktighet och livslångt lärande. I seminariet Digitalisering, demokrati och folkbildning – tillsammans in i framtiden fokuserar vi på vilka nycklar som krävs för att förstå vår samtid och verka för en framtid.

Folkbildningen med nyanlända och asylsökande stärker kunskapen i svenska, kunskapen om det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet. En lika viktig del som kunskap är att skapa nya sammanhang och nätverk för såväl nya som etablerade svenskar.

–  Vårt koncept Kulturkompis, Make friends through culture, är ett bra exempel på Bildas verksamhet med asylsökande och nyanlända. Det har blivit en stor framgång sedan Kulturkompis lanserades 2016. Nu växlar vi upp ytterligare för att ge fler möjlighet att dela kulturupplevelser och hitta nya vänner genom Kulturkompis. Missa inte vårt seminarium måndag förmiddag som handlar om Kulturkompis och den nya webbaserade matchningstjänsten, säger Solveig Westerbom, verksamhetsutvecklare asyl och etablering på Studieförbundet Bilda.

Bildas samarbetspartner kring programmet i Almedalen är: Newmaninstitutet, Equmeniakyrkan, Studieförbunden, Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, Teologiska högskolan Stockholm, Tidskriften Signum, Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU), Erikshjälpen, Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Hela Människan, Equmenia, Libris förlag, Myndigheten för stöd till trossamfund, RPG–Riksförbundet Pensionärsgemenskap, World Childhood Foundation, S:t Lukas, Bris, Sveriges Kristna Råd, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Caritas Sverige och Bilda Dialog AB.

Hela Bildas program i Almedalen 2018www.bilda.nu/almedalen

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Sundell, programproducent magnus.sundell@bilda.nu
070- 774 97 61

Maria Ekelund, kommunikationschef maria.ekelund@bilda.nu
070-642 17 30

 

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.