2019-01-16 12:14Pressmeddelande

Anna-Saras resa för fred

Anna-Sara Hjertström reser till Israel och Palestina för att bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. På bilden   fv Kerstin Aldstedt, Anna-Sara Hjertström, Carl Bradshaw Thorell, Ebba Åkerman och Johanna Stenersen. Anna-Sara Hjertström reser till Israel och Palestina för att bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. På bilden fv - Kerstin Aldstedt, Anna-Sara Hjertström, Carl Bradshaw Thorell, Ebba Åkerman och Johanna Stenersen.

Anna-Sara Hjertström från Tällberg, konsulent på Studieförbundet Bilda, reser med en grupp till Israel och Palestina under tiden 20 januari till 22 april 2019. Syftet med resan är att genom internationell närvaro bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten.

Resan sker på uppdrag av EAPPI (Equmenical acompanie for peace in Israel and Palestine). Kyrkornas världsråd startade år 2002 programmet efter en förfrågan ifrån lokala kyrkoledare. Målet var att skapa en internationell närvaro på plats, då man konstaterat att det bidrar till ett fredligare klimat. Uppdraget baseras på ickevåld.

- På fält blir min uppgift att samla information och skriva reserapporter för att sprida kunskap och förmedla vad som händer i området, säger Anna-Sara Hjertström. Jag kommer också ha en vlog där jag rapporterar och Bilda kommer under resans gång att lägga upp filmer och lägesrapporter i sociala medier. 

Genom en internationell närvaro vill Ekumeniska följeslagarprogrammet bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler. Detta för att öka kunskapen om konflikten och visa för omvärlden hur de mänskliga rättigheterna bryts från båda sidor av konflikten. Statistiken rapporteras sedan vidare till UNHCR.

- Efter uppdraget på plats så kommer jag att resa runt i Sverige samt Italien för att föreläsa om lägessituationen, säger Anna-Sara. 

Sveriges kristna råd organiserar den svenska delen av programmet tillsammans med en styrgrupp. I styrgruppen finns representanter från följande organisationer: Studieförbundet Bilda, Diakonia, Equmeniakyrkan, Individuell Människohjälp (IM), KFUM, Kristna fredsrörelsen, Sabeel Skandinavien, Sensus, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Svenska kyrkan, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och Vännernas samfund. Sida står bakom finansieringen.

Följ Anna-Saras resa!
Evenemang: https://www.facebook.com/events/629764614146054/

Läs mer: https://foljeslagarprogrammet.se/                 
Instagram: @följeslagaren
Vlog: https://www.youtube.com/channel/UCjVRRBRZX4r8v078kzDQYQA/

Anna-Sara är tillgänglig för intervju fram till 19 januari i Sverige. 

Anna-Sara Hjertström
Konsulent 
Studieförbundet Bilda Mitt 
Anna-Sara.Leone@bilda.nu
+46721416524
+46722309066

 

 Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Ulrika Vedholm
Kommunikatör, Bilda Mitt
Ulrika Vedholm
Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner)