2016-09-13 17:09Pressmeddelande

Look I´m actually in Jerusalem!

null

Bildas studiecenter i Jerusalem, Swedish Christian Study Centre (SCSC) fyller 25 år. Det firar vi som vi tidigare berättat om med boken Där berättelser möts. Men också med jubileumskonferensen Look I´m actually in Jerusalem! tisdag 20 september på centret. Temat är reseberättelser och bland talarna märks historikern och BBC-journalisten Malcolm Billings.

Bilda har en unik mötesplats precis innanför Jaffaporten i den gamla staden Jerusalem. En plats som snabbt leder dig vidare till både de kristna, judiska och muslimska kvarteren. Jerusalem är staden där de tre världsreligionerna möts och Bildas studiecenter ligger mitt i skärningspunkten. Främst har centret funnits där för de för svenska besökarna, men här har även seminarier och konferenser hållits under 25 år för människor som bor och verkar i Jerusalem.

- Det finns så oerhört många aktörer i Jerusalem, så många agendor och starka viljor, som ofta verkar i konflikt med varandra. SCSC är främst en mötesplats för lågmälda samtal och reflektion, konstaterar Magnus Stenberg, en av arrangörerna av konferensen.

Många besökare har skrivit sina reseberättelser och skickat sina hälsningar hem. På så sätt har de sällat sig till de många pilgrimer för hundratals år sedan som med förundran och kanske överraskning nådde sitt mål efter sina långa resor och skrev sina berättelser. ”Look I´m actually in Jerusalem!” Och det är just reseberättelser jubileumskonferensen sätter i centrum – och hur de förändrats genom åren.

- Jerusalem är unik inte bara som stad och plats. Den är också unik genom att alla vi i världen som på något sätt relaterar till kristen, judisk eller muslimsk tro, tradition och kultur faktiskt hänger ihop med staden. När vi är eller varit där måste vi berätta: ”Så här var det för mig!” Så har besökare gjort i tusentals år, och så fortsätter vi i dag, inte minst via sociala medier, berättar Magnus Stenberg.

- Som berättare ska man försöka foga samman Visionen med stort V, med resandets realiteter, som inte sällan varit en prövning, kanske till och med en besvikelse.

Bland föreläsarna kan nämnas Maria Leppäkari från Svenska Teologiska Institutet som kommer att berätta om de tidiga pilgrimerna, BBC-journalisten Malcolm Billings som talar om Jerusalem som historisk politisk mittpunkt, Kevork Hintlian som grävt i arkiv och gammal bokföring (!). Dessa tillbakablickar knyts samman med nutiden genom Emanuel Karlsten, konsult kring sociala medier, guiden Ayman Abu Zulof och journalisten Lotta Schüllerqvist.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.