2018-02-09 09:03Pressmeddelande

Ny direktor för Studieförbundet Bildas studiecenter i Jerusalem

null

Lördagen den 10 februari installeras Lars-Inge Claesson som direktor för Swedish Christian Study Centre, Studieförbundet Bildas studiecenter i Jerusalem. Till lördagens mottagning bjuds representanter från lokala kyrkor och samverkansparter in för att välkomna den nye direktorn.

Lars-Inge Claesson har närmast arbetat som konsulent i Bilda stationerad i Jönköping och har lång erfarenhet av folkbildning bland annat kopplad till Mellanöstern. Han är också en av Bildas mest anlitade resepedagoger med stor erfarenhet av studieresor till Israel och Palestina.

- Genom åren som resepedagog har jag fått ett brett kontaktnät i området som är värdefullt i min nya roll som direktor. Samtidigt ser jag fram mot att knyta nya kontakter, säger Lars-Inge Claesson.

Lars-Inge Claesson tar över efter den tidigare direktorn Ann-Sofie Lasell vars uppdrag gick ut vid årsskiftet, då hon återvände till sin ordinarie tjänst på Sveriges kristna råd.

- Det känns som en spännande start att få möta många av våra samarbetspartners vid mottagningar i Betlehem och i Jerusalem även om planeringen av vårens resor redan är i full gång.

Swedish Christian Study Centre har funnits sedan början av 1990-talet och är beläget vid Jaffaporten i Gamla stan i Jerusalem. Detta är ett unikt läge för en svensk folkbildningsverksamhet, en lokalisering med speciella möjligheter och utmaningar.

Den centrala uppgiften för studiecentret är att vara ett resurscenter för de 20-30 studieresor som Bilda arrangerar varje år, alltifrån låtskrivarresor till pilgrimsvandringar. Centret är även en lokal mötesplats, inte minst för svenska besökare, och öppet för besök varje dag. Här arrangeras föreläsningar, konserter och utställningar. Under förra året var det uppskattade antalet besökare på centret 1 350 personer.

- Jag ser fram mot att få arbeta med att försöka utveckla våra resor för nya grupper, och också för dem som varit här tidigare och vill göra ännu en resa, säger Lars-Inge Claesson.

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas. Studieförbundet bildades 1947 och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11 000 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. www.bilda.nu


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.