2020-01-10 07:00Pressmeddelande

Språkinlärning och integration genom sång – satsning i Arboga

Kvinnor står sida vid sida och sjunger tillsammans.Ledarutbildning i Svenska med sång, november 2019.

Den 25 januari arrangeras en utbildningsdag i Arboga, som riktar sig till befintliga och nya ledare för språkkörer, språkcaféer, sjung-med-ditt barn-grupper och liknande verksamheter. Det är en del av det pågående nationella projektet Svenska med sång, som syftar till att skapa språkinlärning och integration för nyanlända genom sång.

Svenska med sång är ett nationellt projekt som drivs av Studieförbundet Bilda tillsammans med Equmeniakyrkan under hela 2020. Syftet är att ge människor som kommer till Sverige från andra delar av världen en språngbräda in till svenska samhället genom att sjunga språket.

Utbildningsdag den 25 januari i Arboga
Alla som leder eller vill leda språkkörer, språkcaféer, sjung-med-ditt barn-grupper och liknande verksamheter är välkomna på en kostnadsfri utbildningsdag i Arboga. Syftet med dagen är att ge inspiration och introduktion i metodstöd för språkinlärning genom sång.

Projektet Svenska med sång utgår från Sjung språket, som är en metodisk handledning till ett arbetssätt där sången och musiken är metodiken för att lära sig svenska. Metodiken och pedagogiken har arbetets fram under lång tid av Jan Mattsson, musikpedagog, musiker och kompositör och Andreas Andersson, musikpedagog, lärare, musiker och kompositör. Huvuddelen har vuxit fram ur Språkverkstan i Göteborg, men också från andra liknande sammanhang.

Den 25 januari får deltagarna chans att bekanta sig med materialet och den digitala plattformen We are voice, prova olika sånger och ta del av hur en träff kan gå till. Svenska med sång bygger på att läsa texter tillsammans, lära sig svenska genom andra språk och att sjunga sånger på olika teman, till exempel boende, mat och dryck, kläder, kroppen, arbete och fakta om Sverige. Det finns 55 färdiga låtar med text och musikbakgrunder.

Utbildningsdagen leds av Jan Mattsson och Andreas Andersson.

Var: Örtagårdskyrkan Arboga, Nygatan 46
När: Lördag den 25 januari kl 9.30-15.30

Svenska med sång – mer information om projektet 
Svenska med sång är ett nationellt projekt som drivs av Studieförbundet Bilda tillsammans med Equmeniakyrkan (fr om hösten 2019 t o m december 2020) och finansieras av Länsstyrelsen.  

Svenska med sång erbjuder ledare metodstöd och kompetensutveckling för att skapa språkinlärning och integration genom sång. Projektet vänder sig till ledare för språkkörer, språkcaféer, familjekörer och sjung-med-ditt-barn-grupper med flera liknande verksamheter. Syftet är att ge människor som kommer till Sverige från andra delar av världen en språngbräda in till svenska samhället genom att sjunga språket.  

I projektet används ledarmaterialet Sjung språket, som har vuxit fram i samarbete mellan Bergsjöns kyrka och Räddningsmissionen. Materialet ligger på den digitala plattformen We are voice och är gratis för deltagarna under projektet. Projektet genomförs i samverkan med Kulturfyren. 

Kommande utbildningstillfällen för ledare
Under våren är följande utbildningstillfällen öppna för allmänheten:
Arboga Örtagårdskyrkan 25 januari
Göteborg Betlehemskyrkan 23 februari
Nätverksträff i Stockholm 21-22 februari

Utöver detta arrangerar vi kortare seminarier om Svenska med sång under olika konferenser, t ex SKR:s konferens i Stockholm 1-2 april och Equmeniakyrkans musikkonferens 14 mars.

Pressinbjudan
Ni är välkomna till utbildningsdagen i Arboga den 21 januari. På plats finns ledare, representanter för projektet samt Jan Mattson och Andreas Andersson, som leder dagen och arbetat fram ledarhandlingen Sjung Språket.

Kontaktpersoner:
Sofia Rosén, koordinator Svenska med sång
Sofia.Rosen@equmeniakyrkan.se
0704860472

Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Bilda
lina.fridblom@bilda.nu
0721-42 45 87Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Lina Fridblom
Verksamhetsutvecklare kultur
Lina Fridblom