Studieförbundet Bilda


Svenska med sång

Svenska med sång är ett projekt för språkinlärning och integration genom sång för nyanlända i Sverige. Projektet vänder sig till ledare för språkkörer, språkcaféer, familjekörer och sjung-med-ditt-barn-grupper med flera liknande verksamheter. Syftet är att ge människor som kommer till Sverige från andra delar av världen en språngbräda in till svenska samhället genom att sjunga språket. Svenska med sång är ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan. Läs mer på www.bilda.nu/svenskamedsang
Fil typ:video
Licens:Media use
Visa