2021-05-05 07:00Pressmeddelande

Bilda och Mind bakom initiativ kring psykisk hälsa för unga 

Porträtt i profil på den 3D-renderade fiktiva gestalten Nere. Hen har kort, brunt hår och blundar på bilden.För att göra det lättare att prata om psykisk ohälsa har vi skapat den fiktiva gestalten Nere.  Det som skiljer Nere från en vanlig tonåring är att hen är virtuell och förkroppsligad av en 3D-renderad animation. 

Tillsammans med den ideella föreningen Mind står Bilda bakom initiativet ”Vara nere”, som syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos unga för att rusta dem för livet. Med kunskapskampanjen som lanseras idag bjuder vi in andra organisationer att vara med i arbetet.  

Som studieförbund når Bilda många människor i alla åldrar, med olika bakgrund, och i hela landet. Med den här satsningen möter vi ett behov som finns hos många unga idag, i samhället i stort och inom våra medlemsorganisationer och samverkande föreningar 

Existentiella frågor är en naturlig del av vår verksamhet och vi har även särskilda satsningar för bildningsverksamhet för att skapa rum för just de samtalen. Med det här initiativet vill vi nå ut till alla organisationer som har verksamhet för unga.  

Våra medlemsorganisationer har lyft ett behov och en vilja att rusta sina ledare för att kunna möta den verklighet vi står i idag, där många unga uttrycker att de mår dåligt och har svårt att prata om det. Därför har vi bland annat tagit fram en ledarutbildning. I arbetet kring upplägg och form har representanter från ungdomsföreningar inom våra medlemsorganisationer varit delaktiga. 

- Samarbetet med Mind gör det möjligt att möta det uttalande behovet hos våra medlemsorganisationer, det känns fint. Minds långa erfarenhet och djupa kunskap om det här ämnet tillsammans med Bildas långa folkbildningserfarenhet är en cool kombo. Och så gör vi en digital folkbildningskampanj som når unga där de är. Jag hoppas vi kan bidra till att förnya folkbildningen med det här initiativet, säger Celia Cox, projektledare på Studieförbundet Bilda.  

Vara nere – kampanj, kunskapsmaterial, podd och ledarutbildning 

Initiativet bygger på begreppet att vara “nere” och rymmer baskunskap om psykisk ohälsa samlat på varanere.se samt flera olika resurser och kanaler för att sprida kännedom och kunskap om psykisk ohälsa, inspirera till mer dialog och öka ungas förmåga att stötta sina kompisar. Förutom en ledarutbildning och en digital kampanj gör vi också en kunskapsportal, en podd, ett instagramkonto och studiecirkelmaterial. 

Initiativet ”Vara nere” och alla dess delar har tagits fram i projektet Oss unga emellan, finansierat av Allmänna arvsfonden, som Mind och Bilda driver gemensamt. Projektet löper september 2019 - augusti 2022. 

Kunskapssajt: www.varanere.se   
Instagram: @vara_nere 
Om initiativet: www.varanere.se/initiativet  
Ledarutbildningen: www.varanere.se/ledarutbildning 
Bilda: www.bilda.nu/varanere 
Mind: www.mind.se/varanere 

 

 Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund
Celia Cox
Nationell projektledare psykisk ohälsa
Celia Cox

Relaterade presskit