Vara Nere

Tillsammans med den ideella föreningen Mind står Bilda bakom initiativet ”Vara nere”, som syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos unga för att rusta dem för livet. Med satsningen vill vi höja ungas kunskaper om psykisk ohälsa, inspirera till mer dialog och öka förmågan hos unga att stötta varandra. ”Vara nere” och alla dess delar har tagits fram i projektet Oss unga emellan, finansierat av Allmänna arvsfonden, som Mind och Bilda driver gemensamt september 2019-augusti 2022. ”Vara nere” består av flera delar: en webbplats där allt kunskapsmaterial är samlat, en digital kampanj som riktar sig till unga, en utbildning för ledare i ungas närhet, en podd, ett Instagramkonto och studiecirkelmaterial. I arbetet kring upplägg och form har representanter från ungdomsföreningar inom våra medlemsorganisationer varit delaktiga.