2020-05-20 06:11Nyheter

SAK UNG Umeå får Bildas kulturstipendium

SAK UNG Umeå, konstförening för unga mellan 16-25 SAK UNG Umeå, konstförening för unga mellan 16-25, tilldelas Bildas kulturstipendium 2020 på 20 000 kr. Foto: SAK UNGSAK UNG Umeå, konstförening för unga mellan 16-25, tilldelas Bildas kulturstipendium 2020. Foto: SAK UNG

SAK UNG Umeå, konstförening för unga mellan 16-25, får Bildas kulturstipendium 2020 för sitt arbete med att tillgängliggöra konstvärlden för fler och skapa en utforskande mötesplats.

– "Vi har alla varit med i SAK UNG länge, först som deltagare och sedan som ambassadörer för att själva få möjlighet att skapa möten mellan konst och unga. Därför känns det extra kul att uppmärksammas på detta sätt och vi är så tacksamma över att få möjlighet att fortsätta engagera unga för att tillsammans upptäcka konstens och kulturens värld!"  – Elsa, Maria och Rebecka, ambassadörer i SAK UNG Umeå

Nätverket i Umeå startades 2018 och har sedan dess skapat ett stort antal aktiviteter där unga mellan 16-25 år tillsammans utforskar stadens konstliv. Det är helt gratis att delta och träffarna skapas utifrån vad de unga själva är nyfikna på att utforska.

– Hittills har vi bland annat besökt arkivet på Västerbottens museum, diskuterat Metoo i konsten tillsammans med konstnären Gunilla Samberg, gått på konstjakt på Bildmuseet och haft praktiska workshops i träslöjd, måleri och textiltryck.

SAK UNG är ett projekt från Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) och stöds av Arvsfonden 2017-2020. Stipendiet kommer vara ett viktigt verktyg och en värdefull hjälp i SAK UNG Umeås fortsatta arbete att öppna upp konstvärlden och vara en mötesplats för unga.

– Vårt mål är att vara en mötesplats för unga som vill lära sig mer om konst och träffa nya vänner, samtidigt som vi arbetar för att sänka trösklarna till konstvärlden och göra den tillgänglig för fler. Vi vill visa hur viktigt det är att bjuda in unga så att även deras röster och berättelser får ta plats i konsten.

Motivering 
SAK UNG Umeå samlar unga och unga vuxna under vardagskvällar och ibland på helger för att tillsammans utforska konst, se hur konst blir till bakom kulisserna, möta konstnärer och tillsammans samtala om konst, kultur och allt där emellan. Konst berör det mesta i livet och samhället och SAK UNG Umeå verkar för att alla, kostkunnig eller inte, ska få möjlighet att utforska livet och samhället genom konsten, med gott sällskap.

Ytterligare ett stipendium delas ut till Maya Lindh för sitt arbete med Hälsinge Låtverkstad och Filmstigen. Skådespelare, regissör och inspiratör som för nionde året i rad jobbar som regissör åt Hälsinge Låtverkstad. Hon har sedan 2012 fått hundratals tonåringar från Hälsingland att våga stå på en scen och upptäcka att de faktiskt hör hemma där. Maya har en förmåga att få dessa ungdomar att känna delaktighet, utvecklas och gemensamt kämpa mot samma mål.

 

Bakgrund och syfte 

Studieförbundet Bildas kulturstipendier vill stimulera och uppmuntra individer och grupper till fortsatt utveckling samt bidra till att sprida kännedom om folkbildning utanför Bildas etablerade arenor. Det finns två stipendier, om vardera 20 000 kr, som delas ut vart annat år vid Bildas förbundsstämma.

Stipendium 1 delas ut till en av Bildas alla studiecirklar/cirkelledare/deltagare inom kulturområdet, som med sitt skapande bidragit med ambition och hopp om att  ”göra skillnad”. Till detta stipendium kan kandidater nomineras av regionstyrelser, regionernas arbetslag och arbetsgrupper inom Bilda.

Stipendium 2 delas ut till en kulturarbetare/kulturgrupp som har gjort betydande insatser för lokalt kulturliv, där medskapande och delaktighet har varit centralt. Till detta stipendium kan kandidater nomineras av regionstyrelser, regionernas arbetslag och arbetsgrupper inom Bilda samt av allmänheten via Bildas digitala kanaler. Det delas ut i samband med en för ändamålet utlyst samling i det ”offentliga rummet”, eller tillställning som har koppling till stipendiemottagarens verksamhet.

www.bilda.nu
www.konstforeningen.se/sakung


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Henriksson
Kommunikatör, Bildas förbundskansli
Maria Henriksson
Sara Thorstensson
Utvecklingsansvarig kultur, förbundskansliet
Sara Thorstensson