2016-01-15 10:09Pressmeddelande

Visor förenar människor i Umeå

null

Att sjunga förenar, det har man tagit fäste i när man startar en visstuga på Umedalens etableringscenter i Umeå. Alla är välkomna att vara med och dela med sig av sånger och berättelser från sin bakgrund och kultur. Syftet är ett mötas över det man har gemensamt – musiken – och tillsammans lära sig gamla och nya visor och mer om varandra.

- Sångskatterna som finns inom olika kulturer kan hjälpa oss att lära om varandras bakgrunder, säger Lisa Lestander på Studieförbundet Bilda som tagit initiativet att starta visstugan.

Eva Lestander som ska hålla i träffarna är folkmusiker och har stor vana att sjunga och framföra gamla och nya visor och en av medlemmarna i vokalgruppen Kraja. Hon tror att sångerna kan hjälpa nyanlända att träna på svenska språket och känna sig mer hemma i den svenska kulturen.

Vill du vara med på visstugan? 

Kom till Umedalens Etableringscenter på Backenvägen 154 den 25 januari kl 16.00, alla är välkomna!

Presskontakt:

Lisa Lestander, folkmusikkonsulent på Studieförbundet Bilda i Umeå
Telefon 070-046 36 81
E-post lisa.lestander@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.