2014-11-11 11:00Pressmeddelande

Vem bryr sig? En temadag kring EU-medborgare den 17 november

null

Närvaron av fattiga EU-medborgare utmanar och berör hela det svenska
samhället, såväl enskilda individer som kyrkor, hjälporganisationer, socialförvaltningar och de politiska makthavarna. Människor som inte kan hänvisas till socialtjänsten - hur bemöter och hjälper vi dem i deras uppenbara utsatthet? Vems är ansvaret?

Under året har församlingar och organisationer samlats för att samtala om utmaningarna och hur man kan samarbete kring dessa. I arbetet har ett par övergripande behov identifierats och som nu utgör grunden för en gemensam målsättning.
Det handlar dels om att tillgodose rent basala behov som att möjliggöra fler tillfälliga sovplatser, duschar och tvättmöjligheter och dels att nå fler med relevant information för ett liv i Sverige. Som en naturlig följd av dessa samtal har temadagen planerats för att sprida kunskap om befintliga hjälpverksamheter i Sverige och även i hemländer.

Till seminarierna under eftermiddagen inbjuds medarbetare och engagerade inom förvaltning och ideell sektor.
Offentligt samtal kl. 18 förs av en panel under ledning av Carl Henric Svanell.
Allmänheten är mycket välkommen!

Panel: Lars Adaktusson, kd, Europarlamentariker, Åsa Lindhagen, mp, Stockholms socialborgarråd, Magnus Helmner, ny samordnare Insatser för EU-medborgare i Stockholm, Gunilla Moshi, Stockholms stift m.fl

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm
Tid: 17 november, seminarier kl. 14.30–17, panelsamtal kl.18

Kontakt:
Anna-Carin Persson Stenbeck, konsulent på Bilda, 08-727 18 04
anna-carin.p.stenbeck@bilda.nu

Magnus Helmner, Ny Gemenskap, 0762-572519, magnus.helmner@gmail.com

 Mer information och fullständigt program på www.bilda.nu/migrant

Arrangörer:
Immanuelskyrkan, Studieförbundet Bilda, Frälsningsarmén, S:t Johannes församling, Ny Gemenskap, Korskyrkan m.fl.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.