2017-02-23 13:28Pressmeddelande

Världens Barns kampanjledare, Josefin Stålbert, startar nytt projekt!

null

På Studieförbundet Bilda Svealand vill man ta ett större socialt ansvar för utmaningar i samhället och nysatsar därför på en tjänst som inte funnits tidigare: verksamhetsutvecklare inom socialt arbete. Till detta har Bilda lyckats rekrytera Örebro-profilen Josefin Stålbert, nominerad till årets Örebroare genom sina insatser för Världens Barn.

- Jag känner mig glad, förväntansfull och så taggad inför detta uppdrag, säger Josefin Stålbert, som nu lämnar ett flerårigt uppdrag som kampanjledare för biståndsarbetet inom riksaktuella Världens Barn-insamlingen.

Tjänsten väckte stort intresse och på Bilda är man överraskad över det stora antal kompetenta och erfarna personer som sökte. Trots att det är ett tvåårigt projekt var många villiga att lämna trygga anställningar för att pröva något nyskapande. Tanken är att samla några av dessa i någon form av tankesmedja eller advisory board kring uppdraget socialt arbete.

- Vi är oerhört glada över att få just Josefin till vårt Bilda-team, hon fyller väl upp vår kravprofil genom sin strategiska och samtidigt operativa förmåga, väldokumenterade prestationer samt det breda nätverk hon har inom kommunen, regionen, företagsvärlden och civilsamhället. Hon kommer att utgå från vårt regionkontor i Örebro men finnas till för hela vår region, berättar Susanne Lindholm, regionchef på Studieförbundet Bilda Svealand.

Uppdraget blir att utveckla IOP (Idéburet offentligt partnerskap) genom att skapa samarbeten mellan det offentliga och civilsamhället. Det innebär att leta upp och forma idéer kring socialt entreprenörskap, innovationer och engagemang som gäller utsatta människor, nyanlända, personer långt från arbetsmarknaden, barn och unga i bostadsområden i riskzonen med flera.

- Vi har redan samarbeten med föreningar och kyrkor som driver sociala projekt med potential att växlas upp, avslutar Susanne Lindholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Lindholm, regionchef
susanne.lindholm@bilda.nu 
mobil: 072-856 49 52

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas. Studieförbundet bildades 1947 och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11 000 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. www.bilda.nu


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.