2013-02-08 15:50Pressmeddelande

Vara vettig vuxen – för dig som vill stödja barn till missbrukare

null

Välkommen till en kurs för dig som är vuxen och vill stödja barn som lever i dysfunktionella/missbrukande familjer. Hela Människan och  Studieförbundet Bilda vill, tillsammans med Trappan och Junis, skapa ett nätverk av vuxna för barn och ungdomar som lever i eller nära en missbrukarfamilj. 

Dessa barn och ungdomar behöver en vuxenrelation där de kan få trygghet, närhet och kärlek. I Sverige lever cirka 385 000 barn och ungdomar med en mamma eller pappa som dricker för mycket alkohol. Bara ett fåtal av dessa får den hjälp de behöver.

Kursen är för dig ...                                                      
- som vill ha mer kunskap om de glömda barnens situation
- som i ditt arbete eller i din insats på fritiden kommer i kontakt med barn och ungdomar (kanske som lärare, fritidspedagog, idrottsledare eller ungdoms­ledare)
- som vill fungera som en stöd- eller kontaktperson till något glömt barn.

Vill du engagera dig som stödperson?                      
 För att bli stödperson är det viktigt att du har erfarenhet av arbete med barn/ungdomar eller har egna barn, så att du är bekant med de konflikter som kan uppstå under barn- och ungdomstiden. Självklart har du inte några egna missbruksproblem.

385 000 glömda barn                          
Folkhälsoinstitutets undersökning sommaren 2008 visar på att vart femte barn (385 000) mår dåligt av att mamma och pappa dricker för mycket alkohol. Utöver dessa barn far barn även illa av föräldrars psykiska ohälsa, våld, fängelsevistelse, svår skilsmässa m.m. Dessa kallas också för ”glömda barn”.

Kursupplägg
Kursen ger dig kunskap för att kunna hjälpa och stödja utsatta barn/ungdomar. Kursen omfattar sex tillfällen med föreläsningar och diskussioner. Föreläsarna har en bred kompetens med olika erfarenheter av de glömda barnens situation. Kursen ges sex tisdagskvällar under sex veckor.

Kursen arrangeras av Studieförbundet Bilda i samverkan med Trappan, Junis och Hela Människan.

Läs mer i bifogad PDF eller kontakta Sören Johansson på Studieförbundet Bilda. 
E-post: soren.johansson@bilda.nu
Telefon: 018-474 20 53

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.