2020-05-05 07:09Pressmeddelande

Våra deltagare blir en tillgång i krisen!

Deltagare Gröna sommarjobbDeltagare Gröna sommarjobb

På Gårdshuset i Linköping, en del av Studieförbundet Bilda, har verksamheten fortsatt trots covid-19-pandemin. Undervisning och kurser sker digitalt och nu är det viktigare än någonsin med insatser som syftar till att hjälpa Gårdshusets målgrupp ut i arbete. Gårdshuset organiserar nu för 5 året Gröna sommarjobb inom lantbruk för 30 personer, exklusive teamledare.

LRF, Lantbrukarnas riksförbund skriver på sin hemsida att en av de viktigaste frågorna som påverkar lantbruket i samband med covid-19-krisen är arbetskraft. Kan man hitta svensk arbetskraft som kan göra jobbet om man inte kan få in utländsk arbetskraft som planerat för sommarsäsongen? https://www.lrf.se/foretagande/krisberedskap/corona/viktigaste-fragorna-for-lrf-i-covid-19-krisen/

– Arbetsgivarna som är med i projektet driver ekologiskt lantbruk. De har stort behov av arbetskraft under kort tid då man vid ekologisk odling måste ta bort ogräs för hand eftersom inga kemikalier får användas, berättar Miriam Zwörner, lärare och projektledare på Gårdshuset.

– Samtidigt som lantbrukarna får hjälp i krisen gör de en samhällsinsats och stöttar och hjälper de anställda under sommarjobbstiden. Sommarjobben kräver kunskap och träning och tillsammans med arbetsgivarna rustar vi deltagarna med de yrkeskunskaper som krävs. Alla är vinnare i det här konceptet, fortsätter Miriam.

– Gårdshuset jobbar med grupper som har kort eller ingen utbildning alls. De kan inte börja läsa en yrkesutbildning, men de har en fantastisk arbetsmoral och en uppriktig vilja att jobba. Inom lantbruket finns det arbetsuppgifter som den som har vilja, motivation och fysik kan klara av och samtidigt råder i dagsläget brist på arbetskraft. Där kan vi vara en resurs, avslutar Miriam

Onsdag 6 maj arrangeras en rekryteringsträff till Gröna sommarjobb på Bilda Gårdshuset, Junkersgatan 1 kl. 9.30 - 15 där även Arbetsförmedlingen kommer vara på plats.

Vill du veta mer?
Kontakta Miriam Zwörner
miriam.zworner@bilda.nu 
013-10 54 57, 076-941 01 98

Film om Gröna sommarjobb: https://www.youtube.com/watch?v=A5kTKABQIHE

 Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Nedeljko Malesevic
Enhetschef, Bilda Sydöst
Nedeljko Malesevic
Gårdshuset
Miriam Zwörner
Lärare, Bilda Sydöst
Miriam Zwörner
Gårdshuset