2021-10-06 10:10Pressmeddelande

Var hämtar du din livskraft?

Stenar med ett hjärta

Tillsammans kan vi träna vår existentiella hälsa! Existentiell hälsa är en aspekt av hälsa, en del av själva hälsobegreppet. Det handlar om vår grundsyn och vårt förhållningssätt till livet självt.

Christina ”Titti” Larsson, verksamhetsutvecklare och projektledare i Studieförbundet Bilda, arbetar för att utbilda ledare samt erbjuda samtalsgrupper där man möts för att just samtala, reflektera och på så sätt tränar sin existentiella hälsa.

- Studieförbundet Bilda har fått projektpengar från Socialstyrelsen för att vara med och motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Vi vill vara med och arbeta för att motverka ensamhet och på så sätt bidra till en ökad folkhälsa i Växjö kommun. Det gör vi genom att erbjuda ledarutbildningar och samtalsgrupper, säger Titti.

Man har genom forskning sett att vi människor behöver en existentiell dimension för att må bra. Det har visat sig att människan behöver ha en tro på, känna tillit till något som är större än oss själva. Vi behöver finnas med och vara en del av ett sammanhang och vi behöver förundras och känna meningsfullhet.

Vi har nu levt i en pandemi en lång tid som inneburit att vi inte har fått mötas på det sätt vi varit vana vid. Vi har inte fått vara i de sammanhang som vi tidigare tillhört och för många har en känsla av ensamhet och meningslöshet krupit sig på. Ibland upplever vi att det gungar under våra fötter och att det vi tidigare upplevt varit vår trygghet inte längre är det. Vad ska vi då hålla oss i och hur kan vi hitta en inre styrka och kraft?

- Ensamhet är en stor hälsorisk, vi behöver varandra! Bilda vill göra det vi kan för att erbjuda generationsöverskridande mötesplatser där vi samtalar om livet och får nya vänner, berättar Titti.

Titti fortsätter entusiastiskt:
- Jag är så glad över att gensvaret på satsningen har varit stort och vi vill gärna starta grupper på olika ställen i Växjö kommun. En av samtalsgrupperna i oktober är redan fullbokad, men den 27 oktober startar en ny grupp. Den är man välkommen att anmäla sig till.

För att kunna erbjuda samtalscirklar till alla som är intresserade behöver vi i Bilda fler ledare. Därför söker vi dig som vill leda en samtalsgrupp. (ledararvode utgår)

Har du frågor, intresserad av att vara med i en grupp eller kanske utbilda dig till samtalsledare?

Samtalsgrupp i Växjö:     27/10 kl.15.00 – 17.00.  4 onsdagar på rad
Digital ledarutbildning: 19/10 och 26/10 kl. 09.00 – 12.30.
https://www.bilda.nu/arr/1081510/ledarutbildning-existentiell-halsa-422841

Välkommen att höra av dig!

Kontakt:
Christina "Titti" Larsson
christina.larsson@bilda.nu
0370 - 34 50 33Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.

Relaterad media