2021-09-30 13:07Pressmeddelande

Våld och kränkningar i kyrkans värld

Orange bild med en illustration av ett öga och texten Var går gränsen?

Våren 2021. Inom loppet av några veckor mördades fem kvinnor av män de haft en relation till. Det satte ljuset på våld i nära relationer, och det faktum att våldet ökat markant under pandemin. Studieförbundet Bilda Sydväst har arbetat med frågan om våld i nära relationer i tidigare projekt, och ville utifrån vårens händelser göra något mer för att bearbeta ämnet i kristen kontext. Därför startades samtalsserien ”Var går gränsen?”, varav den första delen av tre nu har setts av 1000 personer digitalt.

Förhoppningen från Bilda är att samtalsserien ska ge ringar på vattnet, så att församlingsaktiva och ledare börjar bearbeta hur våld och kränkningar kan motverkas i deras sammanhang.

- Vi vill ge verktyg som gör att vi vågar prata om problemen, i stället för att försöka blunda för att det faktiskt sker kränkningar i kristna sammanhang, säger Kain Hallin, Bilda Sydväst.

Andra delen av ”Var går gränsen?” äger rum den 9 oktober där bland annat Pingst föreståndare Daniel Alm, Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius och EFKs missionsdirektor Linalie Newman deltar.

För mer information kontakta:

Karin Hallin, Enhetschef Bilda Sydväst
karin.hallin@bilda.nu
031-730 35 12

Anneli Bergsviker, Verksamhetsutvecklare Bilda Sydväst
anneli.bergsviker@bilda.nu
0322-795 96


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.