2019-02-19 11:10Pressmeddelande

Vad gör Bilda egentligen?

Onsdag den 20 februari inviger Studieförbundet Bilda sina nya lokaler på Huskvarnavägen 38. Mellan 15.00 - 20.00 bjuder Bilda på smakprov på sin breda verksamhet. Se Ett Drömspel på 15 minuter, gå på en demokratiföreläsning, lyssna på Face it, SpringCity och gospelkören On Track och mycket, mycket mer.

-Bilda har en stor och bred verksamhet i Jönköping län och den vill vi gärna visa för allmänheten, berättar Lennart Karlsson, regionchef.
- Vi är övertygade om att folkbildningen har en plats i samhället idag. Vi tror att det är i mötet med andra som vi växer som människor, utvecklas och får nya perspektiv, avslutar Lennart Karlsson.

I samband med att Bilda visar sina nya lokaler och bjuder på smakprov på sin breda verkamhet den 20 februari går startskottet för Kulturkompis Jönköping.

Kulturkompis
I Studieförbundet Bildas projekt Kulturkompis - Make Friends Through Culture får asylsökande/nyanlända och etablerade svenskar möjlighet att mötas och gå på kulturevent tillsammans, kostnadsfritt. SMOT, Folkets Bio och Vätterfolk är några av de kulturscener som erbjuder fribiljetter till vårens arrangemang.

-Det är så kul att starta upp det här integrationsprojektet i Jönköping nu. Alla kulturaktörer som vi har varit i kontakt med har gått in i det här med ett stort hjärta. Folk bryr sig! Att som kulturkompis få träffa nya människor, uppleva kultur ihop och samtala om det de fått uppleva känns fantastiskt att kunna erbjuda och dessutom är det ju gratis, säger Dan Ahnberg, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda Sydöst.

Via kulturkompis matchas två etablerade svenskar och två asylsökande/nyanlända ihop i en grupp som går på tre olika kulturaktiviteter. Man anmäler sig smidigt på kulturkompis.nu. Efter kultureventet ses gruppen och har ett "Eftersnack på svenska" där deltagarna pratar om upplevelsen utifrån de tre frågorna: Vad såg/hörde ni? Vad tyckte ni? Har ni sett någon liknade förut?

Kulturkompis finns idag på 16 orter i Sverige och vi växer hela tiden. Projektet är en del av Studieförbundet Bildas arbete med nyandlända/asylsökande där uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet.

Kulturaktörer som hittills är en del av Kulturkompis Jönköping: Dansnät Jönköping, Filmstudion Fjällstugan, Folkets bio, Immanuelskyrkan, Jönköping kammarkör, Jönköpings kommun, Jönköpings läns museum, Jönköpings orkesterförening, Residenset, SMOT, Sofiehof, Stadsbiblioteket, Tändsticksmuséet, Vätterfolk, Österängens konsthall samt Centralkonditoriet.
Läs mer på: www.kulturkompis.nu

 Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.