2018-03-22 07:30Pressmeddelande

Upplev kultur med nya vänner i Bildas integrationsprojekt!

null

Kulturkompis – Make Friends Through Culture ger nyanlända och asylsökande möjlighet att gå på 3 kulturaktiviteter tillsammans med etablerade svenskar, helt gratis. Det kan vara en konsert, teater, museum eller liknande.

Projektet finns idag inom Bilda på flera orter i Sverige och är mycket uppskattat. Många vill engagera sig men vet inte hur. Kultur är vårt universella språk och Kulturkompis innebär att man på ett enkelt sätt kan göra en insats, samtidigt som man har kul och träffar nya vänner från andra kulturer säger Emelie Jönsson, projektledare Kulturkompis Örebro.

Kulturkompis är en del i Studieförbundet Bildas arbete för att främja en god etablering av nyanlända och samtidigt främja kultur och sprida folkbildning.

Studieförbundet Bilda bjuder in till en öppen och kostnadsfri informationsträff då vi presenterar projektet, svarar på frågor och tar emot intresseanmälningar. Vi bjuder på tilltugg.

När: Onsdag 28 mars
Tid: Kl 19-21
Plats: Livin City, Järnvägsgatan 22
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Ytterligare information lämnas av:

Emelie Jönsson
Projektledare Kulturkompis, Studieförbundet Bilda Svealand
emelie.jonsson@bilda.nu
019-501 53 50

www.kulturkompis.nu/orebro

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.