2020-11-16 12:19Pressmeddelande

Unikt initiativ för ickevåld i Sverige

Ickevåld 2020 21-22 november – Stå upp! Stå emot! Ställ om!Ickevåld 2020 21-22 november – Stå upp! Stå emot! Ställ om!

Den 21-22 november arrangeras Ickevåld 2020. Arrangemanget genomförs som ett digitalt event och bjuder in aktivister, rörelser och forskare för att diskutera ickevåld som möjlighet, grund och kraft för samhällsförändring.
Idag, när många människor upplever att världen befinner sig i en kokpunkt på grund av klimatförändringar, rasism, sexism, ökande klyftor i samhället, militarisering, politiskt våld och organiserad brottslighet, behövs mötesplatser som visar på konstruktiva vägar för att möta våld och samhällsutmaningar konstruktivt utan våld.
 
I Sverige har det saknats en mötesplats som fokuserar på ickevåld, fastän vi har historiska erfarenheter av ickevåld och ett aktivt civilsamhälle. Därför har arrangörerna tagit initiativ för att etablera en sådan mötesplats.
Det är viktigt att sådana mötesplatser skapas i länder som har ett starkt försvar för yttrandefrihet och mötesfrihet. I länder där civilsamhället är utsatt för press är det betydlig svårare. Detta till trots agerar ändå många rörelser för förändring genom ickevåld. Genom mod, motstånd och mobilisering har viktiga resultat åstadkommits. Ickevåld 2020 synliggör den kraft och potential som finns i ickevåld. ”Säger Ingvar Rönnbäck, initiativtagare och grundare av Another Development Foundation.
Helgen utgår ifrån frågeställningen ”Varför behövs ickevåldsmotstånd i Sverige”. Utifrån det hålls workshops, panelsamtal och övningar kring ickevåldsmetoder. Det erbjuds även en öppen föreläsning om ickevåldets möjligheter med Stellan Vinthagen, professor i sociologi och forskaraktivist, och en öppen temakväll med fokus ickevåld och motstånd i Sápmi – ett motstånd mot kolonialism där kulturen spelar en central roll.
”Ickevåld är en stark kraft som för samman människor och lägger grunden för ett hållbart sätt att leva. I Sverige och i världen idag står vi inför polarisering, konflikter och oroligheter. Det visar att Ickevåld behövs. Kristna Fredsrörelsen har lång erfarenhet av att arbeta med ickevåld som metod för att skapa inkluderande samhällen - en aktiv fredskultur. Att vara en del av denna plattform där vi för samman aktivister, människor som kämpar för rättvisa och forskare är helt i linje med hur vi som rörelse vill verka.” Säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen.
Det går att anmäla sig till Ickevåld 2020 fram till den 19 november på ickevåld.nu eller via Studieförbundet Bilda. De öppna arrangemangen livesänds via Ickevålds-Facebooksida.
 
Arrangemanget är det första i sitt slag i Sverige och planeras att genomföras årligen. Nu byggs en ny mötesplats för alla som inte nöjer sig med att stillasittande titta på utan väljer att stå upp, stå emot och ställa om.
Som studieförbund har vi en viktig roll för människors utveckling och bildning och att bidra till ett hållbart och demokratiskt samhälle. Kampen mot våld på alla plan och mer konstruktiva sätt att agera är ett viktigt område att arbeta med som också lyfts fram i FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Vi är glada att kunna vara med och arrangera den här mötesplatsen om ickevåld, som vi ser bidrar till ett mer hållbart, inkluderande och fredligt samhälle.” Säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor Studieförbundet Bilda.
Arrangörer för Ickevåld 2020 är Kristna fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda och Another Development Foundation. Samverkanspartners för arrangemanget är Umeå sameförening, Rättighetscentrum Västerbotten samt Statsvetenskapliga institutionen och Centrum för samisk forskning (Várdduo), Umeå universitet.
 
Webbplats: www.ickevåld.nu
Anmälningar via Bilda: www.bilda.nu/ickevåld2020
 
För mer information, kontakta gärna:
Ingvar Rönnbäck, Another Development Foundaition
 
Anna Wikman, Kristna Fredsrörelsen / SweFOR
Verksamhetsutvecklare rörelse och engagemang
0733-969 78 96 anna.wikman@krf.se
 
Kristoffer Fredriksson, Studieförbundet Bilda
Verksamhetsutvecklare kyrka och samhälle i region Nord


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Henriksson
Kommunikatör, Bildas förbundskansli
Maria Henriksson
Kristoffer Fredriksson
Verksamhetsutvecklare, Bilda Nord
Kristoffer Fredriksson