2017-04-26 09:01Pressmeddelande

Ungas utsatthet på nätet – att våga fråga och orka lyssna

null

I samarbete med journalisten och författaren Caroline Engvall släpper nu Studieförbundet Bilda samtalsmaterialet Ungas utsatthet på nätet – att våga fråga och orka lyssna. Samtalsmaterialet handlar om barn, unga och utsatthet på nätet. Om de barn vars sexbilder och -filmer sprids utom kontroll på internet. Om hoten förövarna använder – och om hur vi vuxna kan se signaler, ställa rätt frågor och hjälpa barnen vidare.

- Samtalsmaterialet känns mycket viktigt och angeläget för de utsatta barnens skull, de som ofta är tysta om sina upplevelser om inte vuxna startar samtalet. Ställer intresserade frågor. Visar en vilja att sätta sig in i deras nätvärld, säger Caroline Engvall.

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.