2017-09-13 14:00Pressmeddelande

Ungas utsatthet på nätet - Studieförbundet Bilda bjuder in till föreläsningar med medieprofilen Caroline Engvall

null

Så berättar 17-åriga Amanda om sitt liv, den vardag hon beskriver som en levande mardröm. Hon lever ständigt med pressen att bilderna som finns på henne riskerar att dyka upp var som helst – när som helst.

Under våren 2017 lanserade Studieförbundet Bilda samtalsmaterialet ”Ungas utsatthet på nätet – att våga fråga och orka lyssna”. Materialet riktar sig till dig som vuxen för att du ska få kunskap i ämnet och det handlar om barn, unga och deras utsatthet på nätet. Om de barn vars sexbilder och -filmer sprids utom kontroll på internet. Om hoten som förövarna använder – och om hur vi vuxna kan se signaler, våga ställa rätt frågor och hjälpa barnen vidare.

Författare till samtalsmaterialet är författaren och journalisten Caroline Engvall, som under många års tid har arbetat med barn och ungas nätvanor, bilder som sprids via nätet och hur förövare hotar barn och unga.

Studieförbundet Bilda bjuder nu in till två föreläsningar med Caroline Engvall:

Tisdag 19 sept. kl 18:30 i Kulturhuset, Örebro. Fri entré

Söndag 24 sept. kl 17:00 i Betaniakyrkan, Åbytorp. Inträde 50 kr inkl. fika

Ladda ned materialet på www.bilda.nu/ungasutsatthet

Ytterligare upplysningar lämnas av
Johanna Lundin, johanna.lundin@bilda.nu
019-760 14 01

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.