2020-12-21 12:30Pressmeddelande

Umefolk 2021

Formgiven bild som meddelar att Umefolk blir av. Med Umefolks logotyp och texten 2021 26–27 februari, vi ses digitalt! Boka in i din kalender. Umefolk blir av 2021, boka in 26–27 februari i din kalender.

Det är med stor glädje Umeå Folkmusikförening meddelar att festivalen UmeFolk kommer att arrangeras 26-27 februari 2021. Årets festival, som kommer att ges på webben bjuder på allspel och konserter, traditionellt och experimentellt, gamla godingar och nya stjärnor, lokalt och långväga ifrån. Det blir inte som vi är vana vid men vi hoppas att vår publik kommer att hitta sätt att samlas kring Umefolk. 

Det färdiga festivalprogrammet kommer att finnas i sin helhet i mitten av januari.

"Vi står kvar och ger oss inte. Det kommer att bli Umefolk 2021. Vi arbetar på pandemins villkor och det kommer ge oss en unik festival, olik allt tidigare. Fortfarande med fokus på musikens kraft att skapa gemenskap och samhörighet.” 

– Alva Marander, festivalansvarig / vice ordförande Umeå folkmusikförening

Studieförbundet Bildas önskan som medarrangörer av Umefolk 2021 är att bidra till ett blomstrande folkmusikliv även med begränsade förutsättningar att mötas fysiskt. Nu får de digitala möjligheterna erbjuda våra deltagare nya sätt att mötas på. Vi håller ut och värmer upp i våra digitala rum!
– Maria Sundström, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda, Nord


God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Umeå Folkmusikförening / UmeFolk och Studieförbundet Bilda


Följ oss på:
www.umefolk.com
www.facebook.com/umefolk
www.instagram.com/umefolk 

Kontakt:
Umeå Folkmusikförening / festivalen Umefolk
Anna Cedergren, 070-594 00 21


Ämnen: Musik

Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Henriksson
Kommunikatör, Bildas förbundskansli
Maria Henriksson
Maria Sundström
Verksamhetsutvecklare och teamledare kultur, Bilda Nord
Maria Sundström

Relaterade länkar