2014-06-11 12:11Pressmeddelande

Två studieförbund blir ett

null

De båda studieförbunden Sensus och Bilda har beslutat att gå samman i ett gemensamt studieförbund för att få bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar.

-  Bildning och kultur är grundläggande förutsättningar för ett gott samhälle. Tillsammans blir vi ett studieförbund där viktiga samhällsfrågor som mångfald, identitet och livsfrågor står i fokus, säger Katarina Glas, regionchef för Bilda Nord.

Nationellt kommer Bilda och Sensus att samla ett åttiotal medlemsorganisationer och ännu fler samarbetspartners av mycket olika karaktär, bland annat de flesta kyrkor som finns i Sverige. Tillsammans får förbunden också en stor kulturverksamhet över hela landet och en starkare position i civilsamhället. Musik, däribland körsång och replokaler för band, är en viktig del av Bildas och Sensus arbete. Andra delar är till exempel samtal om livsfrågor, stöd till föreningslivet och mångfalds- och rättighetsfrågor.

-  Sensus och Bilda blir tillsammans en starkare kraft i lokalsamhället. Som studieförbund erbjuder vi människor och organisationer vägar till engagemang och bidrar till en demokratisk samhällsutveckling, säger Ylva Löwenborg, regionchef för Sensus Norra Norrland.

I Västerbotten och Norrbotten, där Bilda Nord och Sensus Norra Norrland i dag jobbar, kommer det nya studieförbundet att bli ett av de största.

Arbetet med att bygga det nya studieförbundet pågår nu för fullt, men förbunden går inte praktiskt ihop förrän i juli 2015. Beslutet ska bekräftas i extra årsstämmor i november.

Kontakt:

Katarina Glas, regionchef Bilda Nord, 090-14 20 40, 070-339 69 00

Ylva Löwenborg, regionchef Sensus Norra Norrland, 0920-25 99 82, 070-213 53 43 

Viktoria Isaksson, kommunikatör Bilda Nord, 072-854 12 29

Renate Fiala, koordinator Sensus Norra Norrland,  0920-25 99 80

Om Studieförbundet Bilda
I Studieförbundet Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat. I vår vision Bilda för hela livet lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor. Vi erbjuder bildnings- och kulturverksamhet över hela landet, och har ett studiecenter i Jerusalem. Livstolkning i vid mening är vår profil. www.bilda.nu

Om Sensus studieförbund
Vi skapar mötesplatser där deltagarna i mötet med andra når fram till nya insikter och förmågor. På ett år arrangerar Sensus 60 000 studiecirklar och kulturarrangemang. Ämnena varierar från rättighetsfrågor till föreningsutveckling, körsång, musikgrupper och hantverk. Vi bidrar till bildning och ett rikt kulturliv över hela landet. I förlängningen leder vår folkbildningsverksamhet till engagerade medborgare, organisationer med kraft att förändra och en fördjupad demokrati. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbets- partner inom Svenska kyrkan, TCO-förbunden, Scouterna, KFUM med flera tar vi en aktiv roll i civilsamhället. Vi lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor som viktiga perspektiv i samhället och i människors liv. Möten förändrar människor, människor förändrar världen. www.sensus.se


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.