2019-06-25 14:01Pressmeddelande

Tre svenska band på festival i Betlehem

Festivalen Dandanat Festivalen Dandanat

I slutet av september genomförs musikfestivalen Dandanat i Betlehem. Tre svenska band får då möjlighet att möta palestinska musiker för gemensamt skapande och konserter. De svenska banden som deltar är Skogsfönk och Spring City Music från Jönköping samt Greybeards från Gävle.

Dandanat arrangeras i ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda och kultur- och utbildningsorganisationen Diyar i Betlehem.

– Genom vårt långvariga arbete i Mellanöstern kan studiecirkeldeltagare inom musik ansöka om att få åka till Dandanat. De får möta musiker från Palestina och uppleva den unika mötesplats som Jerusalem och Betlehem är, säger Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig för Kultur i Studieförbundet Bilda.

De tre banden hoppas på att få en inblick i hur det är att leva i en konflikt och att träffa nya människor och kulturer genom musiken.

Utöver workshops och uppträdanden tillsammans med de palestinska artisterna ingår olika studiebesök i Israel och Palestina.

– Här möts olika religioner, kulturer och drömmar. Här står frågor om mänskliga rättigheter, säkerhet och internationell humanitär rätt alltid i fokus, säger Sara Thorstensson.

Studieförbundet Bilda driver det egna studiecentret Swedish Christian Study Centre i Jerusalem, dit grupper och enskilda kommer för möten och studier. En viktig del av verksamheten är att planera och ta emot resegrupper från Sverige i regi av Bilda.

Festivalen Dandanat genomförs 12-14 september. Resan kommer äga rum 10-17 september.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Sara Thorstensson
Utvecklingsansvarig kultur, förbundskansliet
Sara Thorstensson
Magnus Stenberg
Verksamhetsutvecklare Mellanöstern, förbundskansliet
Magnus Stenberg