2018-06-19 13:47Pressmeddelande

Tre svenska band deltar i kulturfestivalen Dandanat i Betlehem

null

Tre musikakter är nu klara för kulturfestivalen Dandanat i Betlehem 13-15 september. Det är Trio Törn från Stockholm, Flyinglow från Uppsala och Afrovocals från Göteborg/Borås som får möjlighet att möta palestinska musik- och dansgrupper i Betlehem för att umgås, repetera och uppträda tillsammans.

Det är band som har studiecirkel hos Bilda som varje år har möjlighet att ansöka om att följa med på resan för att medverka i Dandanat och uppleva den unika mötesplats som Jerusalem och Betlehem är.

– Genom vårt långvariga arbete i Mellanöstern har vi möjlighet att låta svenska och palestinska musiker mötas för att dela erfarenheter med varandra, säger Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig Kultur på Bilda.

Dandanat arrangeras i ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda och kultur- och utbildningsorganisationen Diyar i Betlehem. Utöver workshops och uppträdanden tillsammans med de palestinska artisterna omfattar resan även studiebesök i Israel och Palestina.

Studieförbundet Bilda driver det egna studiecentret Swedish Christian Study Centre i Jerusalem, dit grupper och enskilda kommer för möten och studier. En viktig del av verksamheten är att planera och ta emot resegrupper från Sverige i regi av Bilda.

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.