2013-05-27 08:00Pressmeddelande

The Pitastro från Skinnskatteberg spelar på kulturfestival i Betlehem

null

I juni kommer The Pitastro från Skinnskatteberg att åka med Studieförbundet Bilda på kulturfestivalen Dandanat i Betlehem. Förberedelserna är nu i full gång. Förutom de musikaliska bitarna, går bandet även en förberedande studiecirkel om situationen i Mellanöstern.

- Vi läser just nu in oss på situationen i Israel och de palestinska områdena samtidigt som vi repar för fullt. Med vår musik vill vi sprida glädje, kärlek, dans och speciellt till ett land som behöver detta, berättar basisten Fredrik Pikkuaho i The Pitastro.

Dandanat är en unik möjlighet för band och dansgrupper som har studiecirkel hos Bilda. För nionde gången arrangeras denna kulturfestival som tidigare medverkande har beskrivit som omtumlande – på många sätt. Dandanat 2013 kommer att pågå 12-19 juni.

På Dandanat paras fyra svenska grupper ihop med palestinska grupper som sedan övar tillsammans i workshops. Under festivalen får grupperna spela och dansa för, tillsammans och med varandra. Festivalen är också mycket mer än bara en festival. Musicerandet, dansandet och kulturutbytet varvas också med olika typer av studiebesök i Israel och de palestinska områdena.

För mer info:
www.bildamusik.nu
http://thepitastro.blogspot.se
www.facebook.com/pitastro

Kontakt och för intervjuer:
Jonas Hult, 054-19 61 61, jonas.hult@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.