2017-09-13 11:44Pressmeddelande

Svenska artister på kulturfestival i Betlehem med Bilda

null

I veckan genomförs den tolfte upplagan av Dandanat, en kulturfestival i Betlehem som Studieförbundet Bilda arrangerar den 14-17 september. Artisterna Nagoon, Lovis Åkerström och enough från Luleå/Skellefteå, Sundsvall respektive Jönköping medverkar. Här umgås, repeterar och uppträder de tillsammans med palestinska musik- och dansgrupper.

De svenska band som har studiecirkel hos Bilda i Nord, Mitt och Sydöst har i år haft möjlighet att ansöka om att följa med på resan och medverka i kulturfestivalen Dandanat i Betlehem. Festivalen arrangeras i ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda och kultur- och utbildningsorganisationen Diyar i Betlehem. Utöver workshops och uppträdanden tillsammans med de palestinska artisterna omfattar resan även studiebesök i Israel och Palestina.

– Det här är en unik möjlighet för våra studiecirkeldeltagare inom kultur. Att möta musiker och dansare från Palestina och få göra denna spännande resa. Vi ser fram emot att det äntligen är dags, säger Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig Kultur.

Efter dagarna i Betlehem deltar de svenska deltagarna i studiebesök och möten i Jerusalem, bland annat med israeler som berättar om sina liv och om judisk tro och tradition.

Studieförbundet Bilda driver det egna studiecentret Swedish Christian Study Centre i Jerusalem, dit grupper och enskilda kommer för möten och studier. En viktig del av verksamheten är att planera och ta emot resegrupper från Sverige. Inför resan och Dandanatfestivalen förbereds och följs resan upp i grupper i respektive region.

Läs mer om Dandanat

Följ Dandanat i sociala medier
@DandanatDanceMusicFestival

 

För mer information, vänligen kontakta
Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig Kultur
sara.thorstensson@bilda.nu
072-1415067

Magnus Stenberg, Utvecklingsansvarig Kompetensområde Mellanöstern
magnus.stenberg@bilda.nu
070-6727471 (Telefon i Israel: 054-9786441, Telefon på Västbanken: 056-9693482)

Maria Ekelund, kommunikationschef
maria.ekelund@bilda.nu
070-642 17 30

Maja Rintala, kommunikatör Bilda Nord
maja.rintala@bilda.nu
073-9252561

Ulrika Vedholm, kommunikatör Bilda Mitt
ulrika.vedholm@bilda.nu
0703-30 57 73

Christina Wessman, kommunikatör Bilda Sydöst
christina.wessman@bilda.nu
0733-12 21 00

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas. Studieförbundet bildades 1947 och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11 000 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. www.bilda.nuOm Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.