2017-04-19 08:00Pressmeddelande

Svenska artister klara för årets Dandanat-festival

null

De tre musikgrupperna Nagoon, Lovis Åkerström och enough från Luleå/Skellefteå, Sundsvall respektive Jönköping medverkar i den tolfte upplagan av Dandanat, en kulturfestival i Betlehem som Studieförbundet Bilda arrangerar den 14-17 september. Här umgås, repeterar och uppträder svenska och palestinska musik- och dansgrupper.

De svenska band som har studiecirkel hos Bilda i Nord, Mitt och Sydöst har i år haft möjlighet att ansöka om att följa med på resan och medverka i Dandanat i Betlehem i september. Dandanat arrangeras i ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda och kultur- och utbildningsorganisationen Diyar i Betlehem. Utöver workshops och uppträdanden tillsammans med de palestinska artisterna omfattar resan även studiebesök i Israel och Palestina.

– Genom vårt långvariga arbete i Mellanöstern har Bilda en unik position att kunna ge våra studiecirkeldeltagare inom musik möjlighet att möta musiker från Palestina, dela erfarenheter och uppleva den unika mötesplats som Jerusalem och Betlehem är. Här möts olika religioner, kulturer och drömmar. Här står frågor om mänskliga rättigheter, säkerhet och internationell humanitär rätt alltid i fokus, säger Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig Kultur.

Studieförbundet Bilda driver det egna studiecentret Swedish Christian Study Centre i Jerusalem, dit grupper och enskilda kommer för möten och studier. En viktig del av verksamheten är att planera och ta emot resegrupper från Sverige i regi av Bilda. Inför resan och Dandanat-festivalen ses alla grupper i sin respektive region för att förbereda sig och efter resan vid ett tillfälle för att dela erfarenhet.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig Kultur
sara.thorstensson@bilda.nu
072-1415067

Maria Ekelund, kommunikationschef
maria.ekelund@bilda.nu
070-642 17 30

Maja Rintala, kommunikatör Bilda Nord
maja.rintala@bilda.nu
073-9252561

Ulrika Vedholm, kommunikatör Bilda Mitt
ulrika.vedholm@bilda.nu
0703-30 57 73

Christina Wessman, kommunikatör Bilda Sydöst
christina.wessman@bilda.nu
0733-12 21 00

 

Om Bilda Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas. Studieförbundet bildades 1947 och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11 000 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem.www.bilda.nuOm Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.