2021-02-22 13:54Pressmeddelande

Studieförbundet Bildas replik på DN debatt 20 februari 2021

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 20 februari 2021 riktar Aje Carlbom, Peder Hyllengren och Magnus Ranstorp beskyllningar mot samtliga studieförbund om ett långtgående, systematiskt fusk. Med hänvisning till två anonyma källor menar de att 60-70 procent av verksamheten vilar på bedrägerier. Vi vänder oss starkt mot denna typ av allmänt hållna anklagelser och hävdar att detta inte är en korrekt bild av Studieförbundet Bilda

Vi ser självklart mycket allvarligt på varje misstanke om att pengar som ska gå till folkbildning används eller redovisas felaktigt, oavsett om felet är oavsiktligt eller bedrägligt. Därför är vi också positiva till all granskning av vår verksamhet och strävar efter att alla avvikelser och felrapporteringar ska fångas upp. Vi är tillsammans med övriga studieförbund medvetna om brister och utmaningar, inte minst kring systemen för kontroll och granskning.  Detta är brister vi tillsammans anstränger oss för att åtgärda.

Precis som alla studieförbund lämnade Studieförbundet Bilda en rapport till Folkbildningsrådet i mitten av januari som redovisar en utökad intern granskning av verksamheten under åren 2017-19. Av den granskade verksamheten strök vi mindre än en procent, motsvarande 23 906 studietimmar. Detta kunde ske tack vare den nya möjlighet som öppnats att samköra register med andra studieförbund. Den största vinsten av dessa åtgärder var att vi både fick bekräftelse och ökad förståelse för brister och utmaningar. Granskningen bekräftade att Bildas verksamhetsnära och relationsbaserade arbetssätt stärker det kvalitetsarbete som sker kontinuerligt

Anklagelsen från de tre debattörerna mot studieförbunden bygger på två anonyma källor. Vi vänder oss starkt emot att, baserat på anonyma källor, anklaga tio studieförbund för att vara bedragare. Däremot välkomnar vi all granskning och en saklig debatt om framtida bidragssystem för studieförbunden och om folkbildningen som en avgörande kraft i samhället.

När vi i Bilda nu förbereder oss inför jubileumsåret 2022 ser vi tillbaka på 75 år av en oskattbar rik och omfattande studie- och kulturverksamhet. Det började med fyra kristna ungdomsförbund. Sedan kom frikyrkosamfunden och dess musikorganisationer med. Därefter har studieförbundet under namnet Bilda successivt vuxit i både bredd och djup för att idag ha frikyrkorna, de ortodoxa kyrkorna och Stockholms katolska stift bland våra närmare 50 nationella medlemsorganisationer. Vi bedriver folkbildning i kyrka och samhälle, en verksamhet som berör mer än 100 000 personer varje år.

Tack vare våra nära relationer med medlemsorganisationer och samverkansparter, och inte minst det nätverk av ideella krafter som finns där, når vi många människor med olika bakgrund i lokalsamhället runt om i landet. Mötesplatserna, samtalen och gemenskapen som vi, tillsammans med andra krafter inom det så kallade civilsamhället är med om att skapa, utgör grunden för den svenska demokratin och för enskilda människors växt. Den bidrar samtidigt till ett levande kulturutbud och kulturutövande runt om i landet. Med det som grund vill vi gärna samtala om hur vi bygger förutsättningar för samtidens och framtidens folkbildning.

 

Cecilia Hjort Attefall, förbundsordförande

Samuel Gustafsson, förbundsrektor


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund
Cecilia Hjort Attefall
Förbundsordförande
Cecilia Hjort Attefall
Samuel Gustafsson
Förbundsrektor
Samuel Gustafsson