2016-04-27 09:28Pressmeddelande

Studieförbundet Bildas nya Norrlandsregioner gör mer för fler

null

Studieförbundet Bilda bildar en ny region av Bilda Mittsverige och Bilda GävleDala för att stärka folkbildningen i kommuner där det finns behov och potential. Genom sammanslagningen den 1 januari 2017 får den nya regionen även en personalstab med större och djupare kompetens.
–Vi kommer att göra mer för fler, säger regionchef John Staffas.

Studieförbundet Bilda består idag av sju geografiska regioner. Den 1 januari 2017 blir de sex, då Bilda bildar två nya regioner av nuvarande Bilda GävleDala, Bilda Mittsverige och Bilda Nord. Nu pågår också arbetet med att hitta ett bra namn till den nya "mittregionen", därför är en namntävling utlyst i sociala medier.

Den nya ”mittregionen” kommer att utgöras av nuvarande Bilda GävleDala (Gävleborgs län, Dalarnas län) och de södra delarna av Bilda Mittsverige (Medelpad, Jämtland och Härjedalen). Verksamheten i Ångermanland kommer att gå in i nuvarande Bilda Nord.

- Vi kommer att få en större geografisk region som står stabilare inför de framtida folkbildningsutmaningarna i samhället, säger John Staffas, idag regionchef för Bilda GävleDala och blivande chef för den nya "mittregionen"

När regionindelningen träder i kraft startar ett arbete för att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för det framtida folkbildningsarbetet – med utgångspunkt ur Bildakonsulenternas breda folkbildningskompetens.

- Genom att vi går samman så får vi en personalstab med ännu djupare kompetens, och större bredd, än vad vi har idag. Vi kommer att kunna göra mer för fler, säger Staffas

Som en del i ombildningen kommer Bilda att satsa extra på Jämtland och Härjedalen, där det tidigare funnits luckor, och man kommer också att jobba för att bli starkare i kommuner där det finns behov och potential.

- Bilda har historiskt haft det svårt att skapa förutsättningar för en verksamhet som bär sig i Jämtland och Lappland. Vår erfarenhet säger oss att vi måste ha personal och resurser nära våra samverkansparter för att få en positiv verksamhetsutveckling över tid. Genom att skapa två nya regionerna i norr så hoppas vi få extra resurser för att satsa större i Norrlands inland.

Bilda GävleDala har idag cirka 35 anställda inom ett flertal funktioner till exempel konsulenter, administratörer, fastighetsskötare, kultursamordnare, projektanställda, kommunikatör och deltidsanställda ledare. Bilda GävleDala har sitt regionkontor i Söderhamn och ett länskontor i Borlänge. Det finns även bemannade fältkontor i Bergsjö, Järvsö, Edsbyn, Gävle, Rättvik och Malung. I Bilda Mittsverige finns ett 10-tal anställda och merparten sitter i Sundsvall samt en person i Örnsköldsvik.


Interimsstyrelse

Bilda GävleDala
Den 10 april höll Bilda GävleDala regionstämma i Missionskyrkan i Hudiksvall och det valdes en regionstyrelse för GävleDala, som verkar fram till nästa regionstämma, med Lennarth Karlhager från Djurås som ordförande, samt en valberedning bestående av Kerstin Sonnbäck och Kerstin Björke.

Övriga ledamöter är
Mona Agaiby, Gävle
Urban Nyberg, Hudiksvall
Thomas Magnusson, Kullsbjörken
Torbjörn Schönning, Hudiksvall
Jon Holmén, Falun
Karin Björk, Sandviken
Rebecca Lacaba Larsson, Sandviken
Andreas Thunmarker, Falun

Samtliga personer valdes på två år och samtliga ingår också i den interimistiska regionstyrelsen för den nya ”mittregionen”.

Bilda MittSverige
Den 9 april höll Bilda Mittsverige regionstämma på Hotell Höga Kusten och det valdes en regionstyrelse för Mittsverige, som verkar fram till årets slut, med Hasse Berglund, Härnösand, som ordförande samt en valberedning bestående av Gun-Britt Westberg, Eva Mjönäs och Kristina Wålsten.

Övriga ledamöter är
Mats Isaksson, Östersund
Torbjörn Åberg, Sundsvall
Sofia Sahlin, Stöde
Haile Alem, Sundsvall
Inger Edvall, Bollstabruk
Mona Hultin, Härnösand

Samtliga personer valdes fram till årsskiftet 2016/2017. Mats Isaksson, Torbjörn Åberg, Sofia Salin och Haile Alem ingår också i den interimistiska regionstyrelsen för den nya ”mittregionen”. Inger Edvall, Mona Hultin och Hasse Berglund kommer att ingå i ”nordregionens” interimistiska styrelse.

Regionchef och platschef
John Staffas (nuvarande regionchef för Bilda GävleDala) kommer att vara regionchef i den nya ”mittregionen”, medan Katarina Glas (nuvarande regionchef för Bilda Nord) kommer att vara chef för ”nordregionen”. Den 4 april tillsattes en ny platschef – Helena Bruhn - på lokalkontoret i Sundsvall. Aidin Razavi kommer, som tidigare, att vara platschef på lokalkontoret i Borlänge.

Nytt regionnamn
Den nya ”mittregionen” behöver ett nytt namn och därför har en namntävling utlysts - gå till www.bilda.nu/ gavledala för att vara med och tävla! Du hittar även tävlingsfilmen i Bildas regionala kanaler i sociala medier och i Studieförbundet Bildas kanal på YouTube.

Kontaktperson
Regionchef Studieförbundet Bilda GävleDala
John Staffas
john.staffas@bilda.nu 
070-330 40 02
www.bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.