2015-05-27 13:43Pressmeddelande

Studieförbundet Bilda släpper bok om folkmordet 1915

null

Med boken In Times of Genocide uppmärksammar Bilda hundraårsminnet av folkmordet 1915 i dåvarande Ottomanska riket. Boken presenteras torsdag 28 maj kl 16, då det också blir två miniseminarier och ett panelsamtal, i Bildas lokaler i Södertälje.

- Vi arrangerade en konferens om folkmordet på Bildas studiecenter i Jerusalem redan i januari och det är föreläsningarna därifrån som nu samlats i boken Times of Genocide, säger Magnus Stenberg, samordnare för Bildas kompetensområde Mellanöstern och moderator under kvällen. 

Föreläsningarna i Jerusalem hölls av flera svenska akademiker som forskat kring folkmord i allmänhet och skeendena i det Ottomanska imperiet i synnerhet. Bland annat David Gaunt, professor emeritus vid Södertörns högskola, och Vahagn Averdian, doktorand vid Lunds universitet, som båda finns med vid bokpresentationen för att hålla varsitt miniseminarium.

Efter seminarierna följer ett panelsamtal, då förutom Magnus Stenberg även Aho Damar, samordnare för ortodox bildning och kultur i Bilda, är moderator.

- Det finns två viktiga skäl till att Bilda uppmärksammar folkmordet av armenier och syrisk-ortodoxa i nuvarande östra Turkiet 1915. Dels att många människor inom Bilda har sina rötter i det gamla ottomanska riket, dels att Bilda har ett studiecenter i Jerusalem, en stad där många armenier och syrisk-ortodoxa bor.

Under kvällen kan man köpa boken till specialpriset 80 kr (ordinarie pris 100 kr).

Tid och plats: 28 maj kl 16.00 -18.30, Studieförbundet Bilda, Storgatan 1, Södertälje

Läs mer om Folkmordskonferensen som hölls i Jerusalem

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.