2016-02-29 13:43Pressmeddelande

Studieförbundet Bilda säljer fastigheten i Älvsjö

null

Studieförbundet Bilda har sålt samtliga aktier i sitt fastighetsbolag till SSM, ett företag som utvecklar och producerar attraktiva bostäder i Stockholmsregionen. DKSS Fastighetsbolag, som ägs av Bilda, har förvaltat fastigheten i Älvsjö under fyra decennier.

Fastigheten byggdes ursprungligen på 1970 talet som en rörelsefastighet för studieförbundet och ett antal ekumeniska organisationer som var lokaliserade där under ett tjugotal år. Under en kortare period var även Sensus studieförbund och KFUK/KFUMs studieförbund lokaliserade till fastigheten i Älvsjö, och fastigheten började kallas för Folkbildningsgården.

- Under drygt 40 år har fastigheten fungerat väl för oss som studieförbund och som en viktig mötesplats för olika idéburna organisationer. Nu är fastigheten inte längre en rörelsefastighet och det är rätt läge för oss att avyttra, säger förbundsordförande Per-Inge Lidén.

Fastigheten ligger inom ett starkt markerat exploateringsområde där en omfattande byggnation förväntas ske. När byggnationen påbörjas, kommer den att pågå under en längre tid.

- Vi är glada över att kunna förverkliga vårt första hyresrättsprojekt, vilket möjliggör nya hyresbostäder för alla de av morgondagens stockholmare som hellre vill hyra än äga sin bostad, säger Mattias Roos, VD för SSM

- Bilda kommer att finnas kvar i lokalerna i Älvsjö under de närmaste två åren. Under tiden söker Bilda nya lokaler och prövar nya samverkansformer och möjligheter för att stärka sin profil och utveckla verksamheten, säger förbundsrektor Kerstin Enlund.

Per-Inge Lidén, förbundsordförande Studieförbundet Bilda
Kerstin Enlund, förbundsrektor Studieförbundet Bilda

_____________________________________________________
Kontakt Per-Inge Lidén: 070-0018271
Kontakt Kerstin Enlund: 08-727 17 11, 0708-17 54 87 

Bildrubrik: Företrädare för fastighetsbolaget SSM och Bildas ledning vid tillfället för försäljning.

Bilda tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans. Vi är ett studieförbund som erbjuder studiecirklar, kulturprogram och andra sociala mötesplatser. Vårt jobb är att ta tillvara våra medlemsorganisationers och enskilda människors drivkraft och möjliggöra deras - och dina - idéer och initiativ.

Med stöd från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör kultur och livet i stort. Vi gör dessa möten möjliga, och sprider den möjligheten till fler.

Vi vet av erfarenhet att det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Genom andra får vi nya perspektiv på tillvaron och växer som människor. Kort och gott: Genom att bilda gemenskap, bildar vi för livet.

Välkommen till Bilda. Tillsammans bildar vi för livet.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.