2019-09-17 05:05Pressmeddelande

Studieförbundet Bilda och Stim i gemensamt mentorsprogram för musiker

Studieförbundet Bilda och Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) har tillsammans startat mentorsprogrammet Level Up! som är skräddarsytt för att rusta musiker för dagens musikbransch.  

Programmet riktar sig till akter som ännu inte slagit igenom och som är motiverade att lägga tid och arbete för att uppnå sina mål.  

Deltagarna kommer  löpande handledning av programmets mentor Niklas Rune och möta andra erfarna och kunniga branschpersoner. Det kommer också krävas mycket eget arbete från deltagarna. 

– Utmaningen att göra rätt val i en musikindustri som är i ständig förändring är gigantisk för unga musiker, band, låtskrivare och producenterLevel Up! är en perfekt plattform där jag kan guida och dela med mig av mina erfarenheter och nätverk från svensk musikindustri, säger Niklas Rune. 

Målen är individuella för varje band. Mentorskapet tar ett helhetsgrepp om de deltagande akterna och ger dem verktyg att bli hållbara musiker som kan verka långsiktigt.   

– Det är roligt att kunna erbjuda band det här mentorprogrammet. Vi ser det här som en unik chans att kombinera all den kunskap som finns hos oss tillsammans med Niklas unika spetskompetens. Genom samarbetet med Stim kan vi som studieförbund finnas med hela vägen från första ackordet till mötet med musikbranschen. 

Level Up! genomförs under ett år med start hösten 2019. Just nu är ansökan öppen. 

Mer information finns på www.bilda.nu/levelup Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Alexandra Wanngård
Verksamhetsutvecklare kultur, Bilda Öst
Alexandra Wanngård
Niklas Rune
Mentor
Niklas Rune
Level Up!